Försäljnings- och garantivillkor

Under de 20 senaste åren har Palmako AS tillverkat över en halv miljon trähus. I Palmakos produktion används enbart den senaste teknologin för att inte kompromissa om kvaliteten och för att säkerställa att naturen och dess resurser hanteras på bästa möjliga sätt. Palmako ger Palmakos träbyggnader 5 års garanti och Palmakos lekplatser och gungor 2-års garanti. Impregnerade produkter har olika garantivillkor i enlighet med olika faroklasser – från 5 till 25 år.

Sortimentet Imprest Premiums stolpar är märkta för bästa spårbarhet – varje stolpe har en metallbricka som visar Imprests logga och stolpens tillverkningsår. På detta sätt är det lätt att hålla reda på stolpens livslängd och ursprung. Det är det effektivaste märkningssättet eftersom metall överlever väderskador och stolpens ursprung kan spåras i åratal.

Palmako AS produkter tillverkas i enlighet med höga kvalitetsnormer. Alla delar har noggrant besiktigats och förpackats. För att undvika eventuella problem rekommenderar vi våra kunder att besiktiga leveransen för dess fullständighet i enlighet med dellistan innan monteringen. Besiktningen måste utföras inom 14 dagar efter leverans. Garantianspråk är begränsade till ersättning av defekta delar. Defekta delar som redan har använts eller behandlats ersätts inte. Alla vidare anspråk avvisas! I händelse av reklamation, var vänlig uppmärksamma följande förfaranden: var god uppvisa ett besiktningscertifikat tillsammans med inköpskvittot för inköpsstället. Endast i fall dessa dokument uppvisas kommer reklamationen behandlas skyndsamt och utan krångligheter.

Vänligen se till att spara produktens förpackning och följedokument!

Förvara produkten och förpackningen på ett torrt ställe, men inte i direkt kontakt med marken, skyddat från väder och vind. För att skydda träprodukter måste du omedelbart behandla dem med träskyddsmedel och utföra regelbundet underhåll.

 

Det kan finnas fel och tekniska avvikelser i data och i filer som visas på denna webbplats.

Vid montering är det  viktigt att du alltid följer den produktspecifika monteringsanvisningen som följer med produkten!

Garantihändelser

 • designdefekter
 • saknade komponenter
 • användning av material som inte uppfyller tillämpliga kvalitetskrav samt alla övriga defekter på produkten som kan resultera i bristande överensstämmelse med avtalet.

Garantin omfattar inte

 • träets egenheter som ett naturmaterial
 • redan målade trädetaljer (behandlade med träskyddsmedel)
 • trädetaljer som innehåller hela grenar som inte utgör någon risk för produktens stabilitet
 • variationer i färgtoner orsakade av skillnader i trästrukturen vilka inte påverkar träets livslängd
 • trädetaljer som innehåller mindre sprickor/gap (orsakade av torka) som inte är genomgående och inte påverkar produktens struktur
 • vridna trädetaljer om de trots detta kan installeras
 • tak- och golvskivor som kan ha några ojämnheter, färgskiftningar och avmattning på dolda ytor
 • reklamationer som beror på produktens felaktiga installation
 • defekter på produkten orsakade av felaktig hantering eller användning av produkten, dess komponenter eller material eller underlåtelse att följa kraven för förvaring och underhåll av produkten hos köparen
 • reklamationer orsakade av att köparen gör egna förändringar på produkten
 • defekter på produkten orsakade av människor, djur eller naturkrafter, naturkatastrofer eller andra händelser med katastrofala konsekvenser

Reklamationer som omfattas av garantin tillgodoses genom ersättning av defekt/felaktigt material. Alla övriga krav avvisas!