Certifikat

FSC®

LÄS MER

TÜV Rheinland

LÄS MER

FSC

Som ett företag i kontinuerlig utveckling lägger Palmako mycket fokus på ett miljövänligt tänkande. Sedan 2004 är företaget FSC-certifierat och bidrar därigenom till
ett hållbart skogsbruk. Vid önskemål från kunden och vid större beställningar kan Palmako erbjuda hus byggda av FSC-certifierat trä. Produkter som är tillverkade av FSC-certifierat trä är i produktkatalogen märkta med FSC-logotyp.

Palmako AS policy för hantering av olagligt trä och trä med tvivelaktigt ursprung:

AS Palmako tillämpar FSC:s policy genom att undvika användningen av trä som har avverkats olagligt; som kommer från genmodifierade träd; som kommer från områden där man bryter mot traditionella och civila rättigheter och trä som kommer från ocertifierad urskog med högt skyddsvärde som beskrivs i FSC:s PBC-policy.

Palmako har utsett en person som har till uppgift att bevaka tillämpningen av denna policy.

Var god kontakta Palmakos inköpschef om du har frågor kring valfria aspekter i denna policy. Palmakos policy är offentlig och tillgänglig för alla som vill ta del av den. Företagets inköpschef förklarar gärna bakgrunden för denna policy till alla intresserade parter.

Palmako lovar att direkt vidta nödvändiga åtgärder så fort företaget med hjälp av utomstående har fått in säkra bevis om leveranser av trä som har avverkats olagligt eller har tvivelaktig bakgrund. Dessa åtgärder kan vara att stoppa leveranser från sådana leverantörer eller uppföljningsåtgärder hos leverantörer för att förklara Palmakos policy och förhindra framtida förseelser.

Palmako uppmanar också utomstående att kontakta företaget vid misstanke om att trä som har levererats till Palmako är olagligt eller kommer från oacceptabla källor. Palmako åtar sig att utreda alla sådana misstankar som är grundade på tillräckligt bevismaterial.

TÜV Rheinland

De flesta av Palmakos produkter för barn (gungor, lekplatser, lekstugor och sandlådor) är certifierade av TÜV Rheinland. Detta är en ytterligare säkerhets- och kvalitetsgaranti för kunden att produkten själv så väl som dess tillverkningsprocess är testade och övervakade med största noggrannhet av ett oberoende certifieringsorgan.

TÜV Rheinland har granskat tillverkningsprocedurerna på produktionsställen och testat leksatserna både mekaniskt och kemiskt i sitt laboratorium för att fastställa deras överensstämmelse med säkerhetsstandarden EN 71. Alla testresultat påvisar att Palmako leksatser är säkra att använda och kompatibla för barn.

CE

Palmako AS försäkrar att dess produkter för barn och limträprodukter uppfyller kraven i de tillämpliga EU-direktiven. Limträprodukter är CE-certifierade av MPA Stuttgart Otto-Graf-Institute. CE-certifieringsnummer: 0672-CPR-0465.