Utrustning och teknologi

Fabrikerna använder utrustning från välkända och uppskattade tillverkare som Weinig, AMD, Grecon, Rex, Minda, Harko. Teknologin är framtagen utifrån säregenheterna för Palmakos produktionsprocess som ger den bästa effektiviteten och kvaliteten. Genom åren har 45 miljoner € investerats i bästa spetsteknik.

Palmakos interna kvalitetsledningssystem täcker hela produktionsprocessen och säkrar slutprodukter som uppfyller alla gällande kvalitetskrav. Alla företagets processer stöds upp av ett ekonomistyrningsprogram som ger en bra översikt av alla uppgifter från försäljning och produktionsplanering till lager- och leveransuppföljning.

I produktionsenheterna används 5S-metoden för att hålla ordning på arbetsplatsen – sortera, systematisera, städa, standardisera och sköt om.