Produktionsanläggningar

FYRA PRODUKTIONSANLÄGGNINGAR I ESTLAND

Från 1997.
I Kavastus anläggning tillverkas trädgårdsstugor i fyrkantigt timmer, limträprodukter, träpellets och måttbeställda timmerhus. Dessutom utförs här doppimpregnering av trädgårdsstugor.

Från 2000.
I Ojakülas anläggning tillverkas rundfrästa staketprodukter och lekplatser.

Från 2010.
I Laekveres anläggning tillverkas elementhus till trädgård och lekstugor.

Från 2014.
Till en början tillverkade anläggningen i Põltsamaa dörrar och fönster till Palmakos egentillverkade hus.
Idag omfattar tillverkningen även många andra produkter – staketpaneler, trädgårdsmöbler och andra trädgårdsprodukter i trä. Här finns även två egna färgbehandlingslinjer. Vid produktionsanläggningen i Põltsamaa finns det dessutom en visningsplats för Palmakos lekstugor och trähus.

Fabriken i Kavastu

  • Produktionsområdets yta 90,000 m2
  • Produktionsanläggningars yta 13,860 m2
  • Egen solenergianläggning 71,600 m2

Fabriken i Ojaküla

  • Produktionsområdets yta 100,000 m2
  • Produktionsanläggningars yta 4,600 m2

Fabriken i Laekvere

  • Produktionsområdets yta 82,200 m2
  • Produktionsanläggningars yta 5,300 m2

Fabriken i Põltsamaa

  • Produktionsområdets yta 91,000 m2
  • Produktionsanläggningars yta 5,300 m2