Försäljningsvillkor

HÖG NIVÅ AV SUPPORTTJÄNSTER

Mer än 20 års erfarenhet av aktiv verksamhet har gett Palmako AS en betydande erfarenhet för att bli Nordeuropas ledade tillverkare och distributör av trädgårdshus av fyrkantstimmer, limträprodukter, maskinbearbetade stängselprodukter och bränslepellets.

Palmako AS håller lager för återförsäljare för att säkerställa snabba, punktliga leveranser över hela Europa och är redo att leverera dess produkter till slutkundernas trädgårdar om så önskas. Som ett flerspråkigt företag kan Palmako AS betjäna sina kunder på åtta olika språk: Estniska, engelska, tyska, franska, spanska, finska, svenska och norska.

Palmako AS är ett effektivt, flexibelt, kundvänligt och hållbart företag.

Varje år deltar Palmako i ett flertal olika mässor:

  • Spoga+gafa i Köln, Tyskland
  • Journées des Collection Jardin i Marseille, Frankrike
  • Maamess mässa i Tartu, Estland