Logistiklösningar

LOGISTISKT SETT ÄR HELA EUROPA ”PALMAKOS TRÄDGÅRD”

Vid sidan av produktutveckling och högkvalitetstillverkning hanterar Palmako AS hela logistikkedjan, från fabriker till marknader och har den bästa täckningen för sina fokusmarknader: Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Italien, Skandinavien, Belgien, Spanien, Finland och Estland. Den bästa täckningen innebär att Palmako kan arrangera hemleveranser åt sina kunder. I övriga Europa erbjuds antingen väg- eller containertransporter, i vissa fall även styckegodstransporter. Utomeuropeiska destinationer täcks huvudsakligen genom containertransporter fram till överenskommen hamn eller containerterminal. Palmako lastar årligen totalt närmare 400 containrar, över 3000 lastbilar, levererar över 30 000 ton varor och ombesörjer omkring 5 000 hemleveranser, inklusive speciallösningar för utställningar, inhouse visningar, utställningsgårdar, försäljningskampanjer, etc. Palmako tar hand om alla tullformaliteter och nödvändigt pappersarbete för destinationen.

Trädgårdsvirke

Palmako levererar mer än virke. Palmakos har ett brett sortiment av trädgårdsprodukter som man levererar direkt från sina fabriker till centrala lager, butiker eller brädgårdar. Kombinerade beställningar från olika kunder och marknader gör det möjligt för Palmako att transportera virke effektivt och regelbundet. Högsäsong för försäljning av trädgårdsvirke är vår och sommar, men Palmako levererar året runt. Oftast gör lastbilar flera stopp grundat på förplanerade rutter och tidsöverenskommelser med kunderna. Palmako gör sitt bästa för att leverera virket när du vill ha det.

Palmako har även lokala lager i Tyskland, Frankrike, Sverige, Belgien, Norge, Storbritannien och Spanien för att kunna hålla avtalade ledtider för snabbt förflyttade produkter. Palmako anser att det är lika viktigt att leverera virke till särskilda logistikcentra som till privatbostäder (B2C). Lokala leverantörspartners hjälper våra kunders kunder med leveransen den sista kilometern, inklusive lastbilar med mobila gaffeltruckar eller kranbilar, beroende på marknaden.

Förutsatt att produkterna finns i Palmakos lager är leveranstiden 1-5 arbetsdagar till Skandinavien, 4-6 arbetsdagar till Centraleuropa och 6-8 arbetsdagar för längre avstånd inom Europa. Lokal hemleverans tar ungefär två veckor förutsatt att produkten finns i det lokala lagret. Om så inte är fallet, transporteras den från Estland till lagret. Mindre artiklar så som tillvalsartiklar, provbitar och reservdelar, levereras med spårbar transport.