Produktion

FYRA PRODUKTSIONSANLÄGGNINGAR SOM ANVÄNDER SPETSTEKNIK

Palmako AS processar över 170 000 m3 sågtimmer per år för att tillverka olika produkter. Under åren har Palmako AS investerat 50 miljoner euro i spetsteknik, vilket har lett till att bara de bästa maskinerna används i produktionen.

Palmako har flexibiliteten att tillverka kundernas egna privata varumärkesmodeller i större volymer för beställningar. Katalogmodeller lagerförs året runt för snabb leverans över hela världen.