Produksjon

FIRE PRODUKSJONSFABRIKKER SOM BRUKER TOPP TEKNOLOGI

Palmako AS behandler over 200.000 m3 saget tømmer årlig til å lage forskjellige produkter. l løpet av årene har Palmako AS investert €50 millioner i topp teknologi, der de beste maskiner som finnes brukes til å lage produktene deres.

Palmako AS har fleksibilitet til å produsere kundenes egne privat merkede modeller for et stort volum av bestillinger. Katalog-modeller er på lager hele året for rask levering av over hele verden.