Salgs- og garantibetingelser

I løpet av de siste 20 årene har Palmako AS produsert over en halv million hagehus i tre. I Palmakos produksjon benyttes bare den nyeste teknologien for å unngå kompromisser hva gjelder kvalitet, og sørge for at naturen og dens ressurser behandles på best mulig måte. Palmako gir en 5-års garanti på Palmakos hagehus i tre, og en 2-års garanti på Palmakos lekestativ for at du skal være trygg på at alt virker som det skal. Impregnerte produkter har forskjellige garantibetingelser avhengig av fareklasse – fra 5 til 25 år.

Imprest Premium stolpeserie er merket med stifter for sporing – hver stolpe har et metallmerke som viser Imprest-logo og i hvilket år stolpen ble produsert. På den måten er det mulig å holde følge med stolpens alder. Bruk av stifter er den mest effektive måten å gjøre dette på siden metallet overlever værpåvirkning og produksjonsår kan spores i mange år.

Produktene til Palmako AS er produsert i henhold til høykvalitetsnormer. Deler er grundig inspisert og omtenksomt pakket. For å unngå mulige problemer anbefales det å inspisere mottatt forsendelse nøye i henhold til medfølgende deleliste før montering. Denne inspeksjonen må foretas senest innen 14 dager etter levering. Garantikrav er begrenset til utskifting av defekte deler. Defekte deler som er tatt i bruk, modifiser eller behandlet vil ikke bli erstattet. Alle ytterligere krav vil bli avvist!

Ved eventuelle klager ber vi om at følgende prosedyre følges:
Fremlegg inspeksjonssertifikatet sammen med kvitteringen på stedet hvor varen ble kjøpt. Bare i de tilfeller hvor disse dokumentene fremlegges vil klagen kunne bli behandlet raskt og uten komplikasjoner.

Sørg for å ta vare på produktets emballasje og medfølgende dokumenter!

Oppbevar produkt og emballasje på et tørt sted men ikke i kontakt med bakken, beskyttet mot værforhold og klimapåvirkning. For å beskytte ubehandlede treprodukter må du umiddelbart behandle dem med et trebeskyttelsesmiddel og sørge for jevnlig vedlikehold.

 

Det tas forbehold om feil og tekniske forskjeller i informasjonen og monteringsanvisningen som vises på denne siden.
Under monteringen er det derfor viktig at du alltid følger den produktspesifikke monteringsanvisningen som følger med produktet!

 

Garantihendelser

 • Produksjonsfeil
 • Manglende deler
 • Bruk av materialer som ikke er i samsvar med gjeldende kvalitetskrav og andre feil på produktet som gir manglende konformitet for produktet i henhold til kontrakten.

Garantien dekker ikke

 • Særegenheter av tre som et naturlig materiale
 • Tredetaljer som allerede er malt (behandlet med et trebeskyttelsesmiddel)
 • Tredetaljer som består av hele grener som ikke svekker produktets stabilitet
 • Fargevariasjoner som skyldes forskjeller i trestrukturen som ikke vil påvirke treets livslengde
 • Tredetaljer som inneholder (som følge av tørking) små sprekker/åpninger som ikke er gjennomgående og som ikke påvirker produktets struktur
 • Vridde tredetaljer hvis de likevel kan monteres
 • Tak- og gulvbord som på sine skjulte områder kan ha noen uslipte områder, fargeforskjeller og svekkede felter
 • Klager som skyldes feilaktig montering av produktet
 • Defekter på produktet som skyldes feil håndtering eller bruk av produktet, dets komponenter eller materialer, eller feil når det gjelder å overholde kravene til lagring og vedlikehold av produktet av kunden.
 • Klager som skyldes at kunden har endret produktet
 • Defekter på produktet som skyldes påvirkninger av mennesker, dyr eller natur, naturkatastrofer eller andre hendelser med katastrofale konsekvenser

Klager som omfattes av garantien dekkes gjennom å erstatte mangelfulle eller ødelagte materialer / deler. Alle andre krav vil bli avvist!