Müügi- ja garantiitingimused

Viimase 20 aastaga on Palmako AS tootnud üle poole miljoni puitmaja. Tagamaks maksimaalset kvaliteeti ja kasutamaks loodusressursse jätkusuutlikult, kasutatakse Palmako tootmisüksustes ainult uusimat tehnoloogiat. Puitmajadele kehtib 5 ning mänguväljakutele ja kiikedele 2 aastat garantiid. Süvaimmutatud toodete garantii on olenevalt immutusklassist 5 kuni 25 aastat.

Impresti Premium seeria postid on garantiiaja jälgimiseks naeltega märgistatud: iga posti otsas on metallist nael Impresti logo ja posti valmistamise aasta numbriga. Selline märgistus võimaldab kindlaks teha posti tootja ning tootmisaja. Naelte kasutamine on taoliseks jälgimiseks kõige tõhusam meetod, kuna metallist nael on ilmastikukindel ja posti päritolu on võimalik kindlaks teha ka aastatepikkuse kasutamise järel.

Palmako AS tooted on toodetud kõrgetest kvaliteedinormidest lähtuvalt. Detailid on hoolikalt kontrollitud ja pakendatud. Selleks et vältida võimalikke probleeme, soovitame enne toote kasutuselevõttu või paigaldama asumist kontrollida toote komplekssust detailide nimekirja alusel, mille leiab kaasas olevast juhendist või saatelehelt. Seda tuleb kontrollida 14 päeva jooksul pärast tarnet. Garantii alla kuuluvad kaebused on piiratud defektsete detailide välja vahetamisega: defektsed detailid, mida on juba kasutatud või värvitud, ei kuulu garantiikorras välja vahetamisele. Kõik edasised kaebused on välistatud! Kaebuste korral palun pööra tähelepanu järgnevale: palun hoia kontrollakt koos müügiarvega alles. Ainult nende dokumentide esitamisel lahendatakse kaebused kiiresti ja ilma komplikatsioonideta.

Hoia alles toote pakend ja sellega kaasnevad dokumendid.

Toodet ja pakendit tuleb säilitada kuivas, ilmastikuolude eest kaitstult ning vältida tuleb otsest kokkupuudet maapinnaga. Kasutuselevõtul tuleb töötlemata puittooted viimistleda puidukaitsevahendiga ning neid regulaarselt hooldada.

 

Käesoleval kodulehel kuvatavates andmetes ja failides võib esineda vigu ja tehnilisi muudatusi. Toote paigaldamisel tuleb alati lähtuda konkreetsest tootega kaasas olevast paigaldusjuhendist!

 

Garantii alla kuuluvad

 • konstruktsioonivead
 • puuduvad detailid
 • materjal, mis ei vasta kvaliteedinõuetele, ning muud tootel esinevad puudused, mis tooksid kaasa toote lepingutingimustele mittevastavuse

Garantii alla ei kuulu

 • puidu kui looduslikust materjali loomulikust käitumisest ja iseärasustest tulenevad muutused
 • detailid, mis on juba värvitud (puidukaitsevahendiga töödeldud)
 • detailid, milles esineb terveid/sissekasvanud oksi, mis ei kahjusta toote stabiilsust
 • puidu struktuuri erinevustest tingitud erinevad värvitoonid, mis ei mõjuta puidu eluiga
 • detailid, milles on (kuivamisest tingitud) väikesed praod/lõhed, mis ei ole läbivad ega mõjuta konstruktsiooni stabiilsust
 • väändunud puitdetailid, mida on võimalik kasutada
 • katuse- ja põrandalauad, mille mittenähtavatel pindadel võib esineda hööveldamata pinda, värvierinevusi ja poomkantsust
 • kaebused, mille on põhjustanud toote asjatundmatu paigaldus
 • kaebused, mille on põhjustanud toote vale ladustamine ja hooldamine
 • kaebused, mis on põhjustatud omaalgatuslikest muudatustest toote juures
 • inimeste, loomade või loodusjõudude poolt tekitatud kahjud

Garantii alla kuuluvate kaebuste rahuldamine piirdub puuduva/vigase materjali väljavahetamisega. Kõik muud nõudmised on välistatud!