Myynti- ja takuuehdot

20 viime vuoden aikana Palmako AS on valmistanut yli puoli miljoonaa puurakennusta. Palmakon tuotannossa käytetään vain uusinta teknologiaa laadusta tinkimättä ja varmistaen, että luontoa ja sen resursseja kohdellaan mahdollisimman hyvin. Palmako myöntää puurakennuksilleen 5 vuoden takuun sekä leikkikentilleen ja keinuilleen 2 vuoden takuun, jotta voit olla täysin huoleton. Painekyllästetyillä tuotteilla on erilaiset takuuehdot riippuen kunkin tuotteen vaaraluokasta – 5 vuodesta 25 vuoteen.

Imprestin Premium-sarjan tolpat on merkitty asianmukaisilla nauloilla: kussakin tolpassa on metallinen tunniste, jossa on Imprestin logo ja tolpan valmistusvuosi. Näin voidaan seurata tolpan käyttöikää ja alkuperää. Naulojen käyttö on tehokkain tapa, koska metalli on säänkestävää ja tolpan alkuperä voidaan todeta myös vuosien kuluttua.

Palmako AS:n tuotteet on valmistettu vaativien laatunormien mukaan. Kaikki osat on tarkastettu ja pakattu huolellisesti. Välttääkseen mahdollisia ongelmia kannattaa tarkastaa ennen piharakennuksen kokoamista osaluettelon perusteella kaikkien osien olemassaolo. Tarkastus tulee suorittaa 14 päivän kuluessa osien toimittamisesta työmaalle. Takuukorvaushakemukset saavat koskea vain viallisten osien vaihtoa. Viallisia osia, joita on käytetty tai pinnoitettu, ei vaihdeta. Kaikki muut vaatimukset on suljettu pois. Reklamaation tapauksessa noudata seuraavaa menettelyä: esitä ostopaikkaan tarkastustodistus ja kassakuitti. Reklamaatio käsitellään pikaisesti ja ongelmattomasti vain silloin, kun olet esittänyt nämä asiakirjat.

Muista säilyttää tuotteen pakkaus ja tuotteen mukana tulleet asiakirjat!

Säilytä tuote ja pakkaus kuivassa paikassa, joka ei ole suorassa kosketuksessa maanpintaan, ja säältä suojassa. Puuosien suojaamiseksi ne tulee välittömästi käsitellä puunsuoja-aineella ja suorittaa säännölliset hoitotoimet.

 

Tällä sivustolla näytetyissä tiedoissa ja tiedostoissa voi olla virheitä ja teknisiä eroja.

Asennuksen aikana tulee aina noudattaa tuotteen mukana toimitettuja tuotekohtaisia ​​asennusohjeita!

Takuutapaukset

 • suunnitteluvirheet
 • puuttuvat osat
 • materiaalien käyttö ei täytä sovellettavia laatuvaatimuksia, eivät myöskään tuotteen muut viat, jotka johtuvat siitä, että tuote ei ole sopimuksen mukainen.

Takuu ei kata seuraavia

 • puun erikoispiirteet luonnonmateriaalina
 • puuosat, jotka on jo maalattu (käsitelty kyllästysaineella)
 • puuosien oksakohdat silloin, kun ne eivät vaaranna tuotteen vakautta
 • puun rakenteesta johtuvat sävyerot, jotka eivät vaikuta puun kestävyyteen
 • puuosissa olevat (kuivumisen aiheuttamat) pienet halkeamat/raot, jotka eivät mene puun läpi, eivätkä vaikuta tuotteen rakenteeseen
 • taipuneet puuosat, jotka voidaan silti asentaa
 • katto- ja lattialaudat, joiden piiloon jäävällä puolella saattaa olla höyläämättömiä kohtia, värieroja tai vajaasärmiä
 • tuotteen väärästä asennuksesta johtuvat reklamaatiot
 • tuotteen viat, jotka johtuvat tuotteen, sen osien tai materiaalien väärästä käsittelystä tai käytöstä tai siitä, että ostaja ei ole noudattanut tuotteen varastointi- ja hoito-ohjeita
 • tuotteen omatoimisesta muuttamisesta johtuvat reklamaatiot
 • ihmisten, eläinten tai luonnonvoimien, luonnon- tai muiden katastrofien aiheuttamat viat.

Takuun piiriin kuuluvat huomautukset hoidetaan vaihtamalla viallinen/väärä materiaali uuteen. Muita mahdollisia vaateita ei huomioida!