Laitteet ja teknologia

Palmako AS:n tehtaiden koneet ja laitteet on hankittu tunnetuilta ja tunnustetuilta valmistajilta, kuten Weinig, AMD, Grecon, Rex, Minda, Harko. Teknologia on valmistettu tuotantomme erityispiirteet huomioiden, mikä mahdollistaa suuren tuottavuuden ja hyvän laadun. Vuosien mittaan yritys on investoinut huipputeknologiaan noin 45 miljoonaa euroa.

Palmako AS:n yrityksen sisäinen laadunvarmennusjärjestelmä kattaa koko tuotantoprosessin ja takaa sen, että lopputuote on laatuvaatimusten mukainen. Kaikkia yrityksen prosesseja tukee toiminnanohjausjärjestelmä, jonka avulla voidaan seurata kaikkia tietoja myynnistä tuotannon suunnittelun kautta varastojen seurantaan ja toimituksiin.

Tehtailla käytetään 5S-nimistä työpaikan organisaatiomenetelmää, jonka nimi viittaa englanninkielisiin sanoihin Sort, Set In order, Shine, Standardize and Sustain (sorteeraus, systematisointi, siivous, standardisointi ja seuranta).