B2B-ehdot

Tuotteet

Tuotteet ovat joko vakiomallisia (”vakiotuotteet”) tai yksittäiselle ostajalle erikseen valmistettuja, muun muassa räätälöityjä tai erikoisprofiilituotteita tms. (”mittatilaustuotteet”). Myyjän valmistamien ja myymien vakiotuotteiden lista on myyjän verkkosivuilla ja tuoteluettelossa (”luettelo”), joka lähetetään ostajalle pyynnöstä. Tilauksia voi tehdä vain kulloinkin voimassa olevan tuoteluettelon perusteella.

Myyjä takaa, että tuotteiden laatu on myyjän laatustandardien mukainen ja että tuotteen mukana toimitetaan kaikki kulloinkin voimassa olevan spesifikaation mukaiseen sarjaan kuuluvat osat.

Tilaaminen

Ostaja voi tilata vakiotuotteita faksitse tai sähköpostitse. Ostaja osoittaa haluamansa toimituskohteen ja toimitusajan. Mittatilaustuotteiden toimittamiseksi ostaja pyytää myyjältä tarjouksen. Myyjän tekemä tarjous on voimassa 30 (kolmekymmentä) kalenteripäivää. Jos asiakas hyväksyy tarjouksen, hänen katsotaan tilanneen kyseiset mittatilaustuotteet. Tuotteiden myyntisopimus katsotaan tehdyksi myyjän vahvistettua tilauksen. Tilausvahvistuksessa myyjä täsmentää tavaran toimitusehdot.

Hinnat ja maksaminen

Vakiotuotteiden hinnat perustuvat myyntisopimuksen tekemisen hetkellä voimassa olevaan hinnastoon. Hinnastot ovat markkinakohtaisia ja hinnat saattavat vaihdella maittain, alueittain tai asiakastyypeittäin. Myyjällä on oikeus muuttaa hintoja milloin tahansa harkintansa mukaan. Mittatilaustuotteiden hinnat sisältyvät myyjän tekemään asianomaiseen tarjoukseen. Ellei hinnastossa tai tarjouksessa ole mainittu toisin, hintoihin sisältyvät toimitettavan tavaran pakkaus-, rahti- ja vakuutuskulut ja muut kulut sovellettavien kansainvälisten kauppaehtojen (Incoterms 2010) mukaan. Maksu tuotteista suoritetaan joko ennakkomaksuna tai – jos myyjä on myöntänyt ostajalle luottorajan – 21 (kahdenkymmenenyhden) kalenteripäivän kuluessa laskutuspäivästä. Mittatilaustuotteista, joiden hinta ylittää 10 000 (kymmenentuhatta) euroa, ostaja on velvollinen suorittamaan 5 prosentin käsirahan tilauksen tekemisen yhteydessä ja 45–50 prosenttia hinnasta (myyjän harkinnan mukaan) ennen tuotteiden valmistamista. Loput ostohinnasta maksetaan tuotteiden valmistuttua, kuitenkin ennen lastausta, tai – jos myyjä on myöntänyt ostajalle luottorajan – 21 (kahdenkymmenenyhden) kalenteripäivän kuluessa laskutuspäivästä.

Mahdollisista pankkikuluista vastaa ostaja. Maksu katsotaan suoritetuksi asianomaisen rahamäärän saavuttua myyjän pankkitilille. Jos ostaja ei suorita ajoissa käsirahaa ja ylittää maksuajan yli seitsemällä päivällä, myyjällä on oikeus keskeyttää tai peruuttaa kyseinen tilaus.

Toimitusehdot

Ellei hinnastossa, tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole säädetty toisin tai elleivät osapuolet ole tehneet erillistä kirjallista tai tulostettavissa olevaa sopimusta, tuotteiden toimitusehtona on DAP (Incoterms 2010). Tuotteiden normaali toimitusaika on ilmoitettu hinnastossa tai tarjouksessa. Myyjä täsmentää konkreettisen tilauksen toimitusehdot tilausvahvistuksessa.

Ostajan tulee ottaa toimitetut tavarat vastaan näiden ehtojen mukaisena aikana näiden ehtojen mukaisessa paikassa. Ostajan tulee korvata mitkä tahansa kulut ja vahingot, jotka myyjä on saanut sen takia, että ostaja ei ole ottanut vastaan toimitettua tavaraa, muun muassa tavaran varastointikulut.

Omistuksenpidätys

Tavarat ovat myyjän omaisuutta, kunnes myyjä on saanut ostajalta koko kauppahinnan. Kyseisenä aikana ostaja saa jälleenmyydä tavaran vain myyjän edustajana tavanomaisessa liiketoiminnassa vilpittömälle ostajalle.

Tarkastaminen ja tiedottaminen

Tuotteiden toimituksen jälkeen ostajan tulee välittömästi tarkastaa tai tarkastuttaa ne. Tarkastuksen yhteydessä tulee tarkastaa toimitettujen tuotteiden määrä ja laatu sekä vastaavuus rahtikirjaan merkittyyn.

Jos toimitettujen tuotteiden nimistö, määrä tai laatu poikkeaa tilausvahvistukseen merkitystä tai tuotteet tai pakkaukset ovat vahingoittuneet, ostajan tulee ilmoittaa ongelmasta myyjälle mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 7 (seitsemän) kalenteripäivän kuluttua toimituspäivästä.

Reklamointi

Kaikkia reklamaatioita, jotka koskevat tuotteita, joita ostaja saa henkilöiltä, joille ostaja on jälleenmyynyt tuotteita, käsittelee ja ne ratkaisee ostaja. Jos reklamaatio koskee myyjän vastuulla olevaa valmistusvirhettä, ostajan tulee tiedottaa myyjälle reklamaatiosta 7 (seitsemän) kalenteripäivän kuluessa sen saamisesta. Sellaiset reklamaatiot ratkaistaan osapuolten välisen sopimuksen mukaan myyjän reklamoinnin vakiokäytänteitä noudattaen. Myyjä ei korvaa mitään ostajan tai aliostajan lisäkuluja (mm. kuljetuskulut), elleivät osapuolet ole sopineet ennakkoon sellaisten kulujen korvaamisesta.

Immateriaalioikeudet ja tuotetiedot

Kaikki myyjän immateriaalioikeudet, muun muassa tekijänoikeudet, tavaramerkit, patentit, kauppanimet, kauppasalaisuudet, osaaminen, tekniset asiakirjat, tuotteiden ja valmistusprosessin tekniset tiedot ja muut valmistusta koskevat tiedot tai edellä mainittuja koskevat tuotteisiin liittyvät oikeudet tai lisenssit jäävät myyjän yksinomaiseksi omaisuudeksi.

Myyjällä on oikeus ottaa valokuvia ja tehdä muita tallenteita tuotteista ennen asennusta, asennuksen aikana ja jälkeen tai pyytää ostajaa toimittamaan sellaisia kuvia ja muita tallenteita ja käyttää niitä markkinointitarkoituksiin.

Aineistoja, jotka ostaja on saanut myyjältä mainontatarkoituksiin, hän saa käyttää vain myyjän tuotteiden myynnin edistämiseen.