Montering

Les monteringsveiledningen nøye før du starter med å sette opp huset! Dermed vil du unngå problemer og bortkastet tid underveis.

Anbefalinger:

 • Oppbevar huspakken på et tørt sted helt frem til montering, uten direkte kontakt med bakken, beskyttet mot værforhold (fuktighet, solen osv.). Ikke oppbevar huspakken i et oppvarmet rom!
 • Når du velger plassering for hagehuset, er det viktig at huset ikke utsettes for ekstreme værforhold (områder med store snøfall eller sterk vind), alternativt må huset festes (for eksempel med ankre) til grunnfjellet.
 • Alle tømmerelementer er naturlige, og må behandles med trebeskyttelsesmidler av kunden for å motstå værslitasje.

Du trenger følgende verktøyer for å montere:

 • monteringshjelp
 • vater
 • kniv
 • stige
 • skrutrekker
 • målebånd
 • hammer 
 • sag
 • nebbtang
 • drill
 • arbeidshansker

Innhold i huspakken

Prefabrikkerte elementer for hagehus er pakket slik det egner seg best for transport. Pakken inneholder alle de deler som er nødvendige for bygging av huset: Trykkbehandlet bjelkelag for gulv, høvlede gulvbord og takbord med not og fjær, veggelementer med tappskjøt, åser, dører og vinduer med innsatt glass, listverk for tak og gulv, monteringssett med skruer, spiker, etc.

En slik pakke veier fra 300 til 2000 kg, avhengig av husets størrelse. Siden produktinnholdet i pakkene varierer, anbefaler vi å undersøke beskrivelsen for hvert produkt for å gjøre deg kjent med innholdet i leveransen og produkter som du må kjøpe i tillegg. For eksempel er lekehusene for barn av sikkerhetsmessige hensyn utstyrt med mindre skjøre pleksiglass i stedet for vanlig glass, noen huspakker inkluderer også underlagspapp for taket som ellers må kjøpes ekstra, etc.

Forberedelse av komponentene:

Sorter komponentene basert på veggplanene (se Tekniske spesifikasjoner) og plasser dem ved de fire hjørnene av huset i installasjonsrekkefølgen.

Viktig:

Aldri legg komponentene rett på gress eller en gjørmete overflate, fordi det vil være svært vanskelig eller til og med umulig å rengjøre dem senere!

Montering av hagehus

Montering av hagehuset begynner med å utarbeide et eksakt kvadratisk fundament i perfekt vater. Fundament av  betong er ikke nødvedigvis påkrevet til dette formålet, så lette bygningsblokker, betongplater eller søyler kan også være egnet som fundamentering. For å hindre setninger i huset bør fundamentet være laget slik at det ikke blir påvirket av frost og tele.

Hvert hus leveres med monteringsanvisning som beskriver alle de viktigste montasjeetappene og separat visning av veggelementene. Du kan se noe av monteringsanvisningene i produktbeskrivelsene på vår hjemmeside.

Fundament

Gjør klart fundamentet slik at de øvre kantene er minst 5 cm over bakken, og at fundamentfestene stikker opp på hver side med maksimalt 50–60 cm mellomrom. Samtidig må det sikres at det er tilstrekkelig med luftrom under husets gulv for å sikre god ventilasjon. 

Følgende fundamentalternativer anbefales:

 • Stripe- eller punktfundament
 • Fundament av betong eller heller
 • Støpt fundament (støpt betong)

Grunnrammen til huset må være fullstendig flat og i vater for å sikre at installasjonen kan gjennomføres uten problemer.

Viktig:

ulike hus kan ha ulike fundamentplasseringer – se den vedlagte grunnrammetegningen (i Tekniske spesifikasjoner)!

Se våre monteringsvideoer

Installasjonsvideoene våre er laget kun for illustrative formål og viser generelle installasjonsprinsipper for en produktgruppe.
Under monteringen er det derfor viktig at du alltid følger den produktspesifikke monteringsanvisningen som følger med produktet!