Garanti

I løpet av de siste 20 årene har Palmako AS produsert over en halv million trehus. I Palmakos produksjon benyttes bare den nyeste teknologien for å unngå kompromisser hva gjelder kvalitet og sørge for at naturen og dens ressurser behandles på best mulig måte. Palmako gir en 5-års garanti på Palmakos trebygninger og en 2-års garanti på Palmakos lekeplasser og husker for at du skal være trygg på at alt virker som det skal. Impregnerte produkter har forskjellige garantibetingelser avhengig av fareklasse – fra 5 til 25 år.