Selskapet

ET SELSKAP BASERT PÅ ESTISK KAPITAL

Tilhører det store estiske skog- og trebaserte industriselskapet Lemeks Group, som sikrer at Palmako AS er en del av en komplett leveringskjede: fra skogplante, tømmerhogst og tømmerbearbeiding på sagbruk til trevareproduksjon for å kunne levere ferdige sluttprodukter.

Palmakos forretningsidé er å kunne selge et bredt spekter av treprodukter av høy kvalitet til informerte og miljøbevisste mennesker.

4 produksjonsanlegg

Produksjonsområde Areal Areal med solcelle energi
Ojaküla 4 600 m2 100 000 m2
Laekvere 5 300 m2 82 200 m2
Põltsamaa 5 300 m2 91 000 m2
Kavastu 13 860 m2 90 000 m2 71 600 m2
Group 13 ROTATE SCREEN

320 ansatte

50 millioner euro investert i det ypperste av teknologi.

Bearbeider over 170,000 m3 saget tømmer og rundtømmer pr. år for å produsere

60.000

hytter, boder og lekehus

75.000

levegger

6.000

hagemøbelsett

20.000

lekeplasser

93% av produksjonen eksporteres på verdensbasis. Palmako AS har seks datterselskaper i Europa – Sverige, Norge, Finland, Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA – og forhandlere i nesten alle europeiske land. Palmako-produkter finnes i mer enn 30 land i verden.

Palmakos årlige omsetning i 2021 var 88,0 millioner euro.

I 2015 valgte to av datterselskapene i Lemeks Group, AS Palmako og AS Imprest, å fusjonere. Å slå dem sammen økte deres investeringskapasitet og gjorde det mulig for dem å gjennomføre produktutvikling på en enda bredere front. Som ett samlet selskap er det nå mulig å tilby kunder et enda bredere spekter av produkter fra ett sted med mer fleksible leveringsbetingelser.