Overflatebehandling

For å forlenge levetiden til produktet og beholde det flotte utseendet, anbefales det at naturlig treverk behandles med trebeskyttelsesmiddel så raskt som mulig. Ubearbeidet tre blir gråaktig når det har stått ubehandlet en stund, og kan også bli blått og mugne. Behandling av tre med et beskyttende middel gir effektivt vern mot skadelig sopp, insekter og råte. Derfor anbefales det å bruke produktbehandlingstjenesten fra Palmako AS. Behandlingen innebærer at du ikke trenger å behandle overflatene med oljebasert grunning og førstestrøk. Avhengig av produkttypen er Palmako i stand til å behandle produktene på en rekke ulike måter.

Dypping

Palmako har behandlingsbad for dyppebehandling i brunt, grått og klart hvitt. Hytter og andre større produkter kan bestilles behandlet med Axil 3000 P i Sarpap & Cecil Industries vannløselig behandlingsvæske, noe som garanterer behandling i klasse 1–3. I tillegg til trebeskyttende komponenter, som gir beskyttelse mot biologisk skade og UV-stråling, kan denne grunningen inneholde opptil tre pigmenter. Den brune og grå dyppebehandlingen kan forbedre fargen på produktet ditt, men den klarhvite dyppebehandlingen fungerer best som forberedelse før maling. Pigmentet blekner gradvis over tid, men dette har ingen negativ innvirkning på behandlingens effekt.

Behandlingsprosessen innebærer nedsenking av hele produktet i et behandlingsvæskebad i ca. 30 minutter, slik at behandlingen kan trenge inn i alle elementer. Produktet får deretter lufttørke før det pakkes.

Dyppebehandling gjør at stoffet kan trenge inn i deler av produktet som ikke nås når det påføres med pensel. For å sikre best mulig beskyttelse mot UV-stråling, smuss og mekanisk skade, bør toppstrøket påføres så snart som mulig. Det er viktig å følge malingsprodusentens instruksjoner. Behandlet tre må behandles med minst to toppstrøk. Det er viktig å huske at alt tre må være tørt når det males.

Maling

Palmako AS har investert i moderne maleteknologi som gjør det mulig å male mindre hageprodukter som gjerdeelementer og stolper. I dag er det mulig å male produktene hvite og grå, med den avanserte flytbeleggmetoden og sprøytekammermetoden. Fuktigheten i malekammeret kontrolleres av et fuktighetssystem, som har som mål å oppnå riktig miljø for maling. Etter maling tørkes produktene i et 30 meter langt tørkekammer, der hele tørkeprosessen kan justeres og observeres.

Større elementer som gjerdeelementer pakkes i krympefilm etter maling.

Krympefilmen bidrar til at produktene ikke lenger er utsatt for ytre skader forårsaket av støv, smuss eller fuktighet. Krympefilmpakkede forpakninger er vanskelige å skade og perfekte for transport. Forpakningen er attraktiv og i best mulig tilstand når den kommer frem til forbrukeren.

Trykkbehandling (impregnering)

For å øke tømmerets levetid behandles produktene med trebehandlingsmidlene impralit®-KDS (HC3, HC4) og Embalit (HC3).

Beskyttelsesmiddelet trenger dypt inn i treet ved hjelp av vakuum og trykk. I dette tilfellet genereres først vakuum i cellehulene som trekker ut luften i dem. Cellehulene fylles deretter med en beskyttelsesløsning som tvinges inn i treet under høyt trykk. For vakuumtrykk brukes ulike prosesser avhengig av type tre, miljø og sluttformål, men mesteparten av Palmako-tømmeret behandles i henhold til europeisk standard EN351-1 for å oppfylle fareklassene HC2, HC3 og HC4.

Grønne eller brune impregnerte produkter er behandlet med Impralit®-KDS trebeskyttelsesmiddel fra Rütgers Organics GmbH. Det er et vannbasert, kromfritt trebeskyttelsesmidler som hindrer insektsangrep, mykråte og muggråte. Det gir også midlertidig beskyttelse mot blåved og mugg. Embalit P/Embacolor CG av Hoetmer b.v. er et gråfarget trebeskyttelsessystem basert på aktiv propikonazol. Tre behandlet slik er fritt for tungmetaller og kan brukes i fareklasse 3. Det beskytter treet mot nedbrytning og bevarer trevirket i mange år.

Treet legges i en tank, og forhåndsvakuumeringen starter. Luft og fuktighet trekkes ut fra treets celler.

Tanken fylles med impregneringsvæske.

Med hydraulisk trykk presses væsken inn i trevirket.

Tanken tømmes.

Til slutt trekker vakuum ut unødvendig impregneringsvæske.