Overflatebehandling

For å forlenge levetiden til produkter og for å bevare det tiltalende utseende, anbefales det å vedlikeholde naturlig tre med egnede overflatebehandlingsprodukter så snart som mulig. Les mer.

Ubehandlet tre blir grålig etter å ha stått i vær og vind i en periode, og kan bli blått og muggent. Behandling av tre med et konserverende middel gir effektiv beskyttelse mot sopp, insekter og råte. Vi anbefaler derfor å bruke våre overflatebehandlingstjenester. Behandlingen betyr at du ikke behøver å behandle overflatene med en oljeprimer og grunning. Avhengig av produkttype er vi i stand til å behandle produktene på forskjellige måter.

Dypping

Palmako har behandlingsbad for dyppebehandling i brunt, grått og klart hvitt. Hytter og andre større produkter kan bestilles behandlet med Axil 3000 P i Sarpap & Cecil Industries vannløselig behandlingsvæske, noe som garanterer behandling i klasse 1–3. I tillegg til trebeskyttende komponenter, som gir beskyttelse mot biologisk skade og UV-stråling, kan denne grunningen inneholde opptil tre pigmenter. Den brune og grå dyppebehandlingen kan forbedre fargen på produktet ditt, men den klarhvite dyppebehandlingen fungerer best som forberedelse før maling. Pigmentet blekner gradvis over tid, men dette har ingen negativ innvirkning på behandlingens effekt.

Behandlingsprosessen omfatter å senke hele produktet i et bad av behandlingsvæske i ca. 30 minutter, noe som gjør at behandlingen trenger inn overalt. Produktet blir deretter lufttørket før pakking.

Dyppebehandlingen sørger for at væsken trenger inn i områder på produktet som ikke kan nås når den påføres med pensel. For å sikre best mulig beskyttelse mot UV-stråling, skitt og mekanisk skade bør toppstrøk påføres så raskt som mulig. Det er viktig å følge malingprodusentens instruksjoner. Grunnbehandlet tre må etterbebehandles med minst to lag toppstrøk. Det er viktig å huske at alt tre må være tørt før det males.

Palmako dypping

Se PDF

Maleteknologi

Palmako AS har investert i moderne maleteknologi som gjør det mulig å male mindre hageprodukter som gjerdeelementer og stolper. I dag er det mulig å male produktene hvite og grå, med den avanserte flytbeleggmetoden og sprøytekammermetoden. Fuktigheten i malekammeret kontrolleres av et fuktighetssystem, som har som mål å oppnå riktig miljø for maling. Etter maling tørkes produktene i et 30 meter langt tørkekammer, der hele tørkeprosessen kan overvåket og kontinuerlig optimalisert.

Malte produkter emballeres med varmekrympet folie etter maling. Krympepakking sørger for at våre produkter ikke vil være utsatt for utvendige skader som følge av støv, skitt og fuktighet. Krympepakking minimerer også fysiske skader og er mer beskyttet under transport. Produktene holder seg penere og i best mulig tilstand når de ankommer kunden.

Palmako malte produkter

Se PDF

Trykkimpregnering

For å øke tømmerets levetid behandles produktene med trebehandlingsmidlene impralit®-KDS (HC3, HC4) og Embalit (HC3).

Beskyttelsesmiddelet trenger dypt inn i treet ved hjelp av vakuum og trykk. I dette tilfellet genereres først vakuum i cellehulene som trekker ut luften i dem. Cellehulene fylles deretter med en beskyttelsesløsning som tvinges inn i treet under høyt trykk. For vakuumtrykk brukes ulike prosesser avhengig av type tre, miljø og sluttformål, men mesteparten av Palmako-tømmeret behandles i henhold til europeisk standard EN351-1 for å oppfylle fareklassene HC2, HC3 og HC4.

Grønne eller brune impregnerte produkter er behandlet med Impralit®-KDS trebeskyttelsesmiddel fra Rütgers Organics GmbH. Det er et vannbasert, kromfritt trebeskyttelsesmidler som hindrer insektsangrep, mykråte og muggråte. Det gir også midlertidig beskyttelse mot blåved og mugg. Embalit P/Embacolor CG av Hoetmer b.v. er et gråfarget trebeskyttelsessystem basert på aktiv propikonazol. Tre behandlet slik er fritt for tungmetaller og kan brukes i fareklasse 3. Det beskytter treet mot nedbrytning og bevarer trevirket i mange år.

Trevirket plasseres I tank og pre-vakuum begynner. Luft og fukt trekkes ut av cellene i trevirket.

Tanken fylles med impregneringsvæske.

Med hydraulisk trykk presses væsken inn i trevirket.

Tanken tømmes.

Vakuum trekker ut overflødig impregneringsvæske.

Palmako trykkimpregnering

Se PDF