Ytbehandling som ett extraskydd till träprodukter

Naturellt trä ska helst behandlas med träskyddsmedel snarast möjligt för att ge produkten en längre livslängd och behålla dess vackra utseende. Läs mer.

Obearbetat trä grånar efter en tid och kan bli blåaktigt och murkna. Att behandla trä med ett skyddande medel hjälper mot träangripande svamp, insekter och träröta. Därför rekommenderar Palmako sina tjänster för träbearbetning. Bearbetning innebär att du inte behöver behandla ytor med oljeprimer och grundlager. Beroende på produkttyp kan Palmako behandla produkterna på olika sätt.

Doppimpregnering

Eftersom Palmako har egna behandlingsbad för brun, grå och klar vit doppimpregnering, går det att beställa trädgårdsstugor och övriga artiklar av större storlek behandlade med Axil 3000 P vattenlöslig behandlingsvätska från Sarpap & Cecil Industries, i behandlingsklasser 1-3. Förutom träskyddande komponenter mot biologisk skada och skydd mot UV-strålning kan primern innehålla tre olika pigment. Den bruna och grå doppimpregneringen kan förhöja färgen på din produkt, samtidigt som den klara vita doppimpregneringen fungerar som förbehandling innan målning. Pigmentet bleknar gradvis med tiden men detta har ingen negativ påverkan på behandlingens verkan.

I impregneringsprocessen sänks hela produkten ned i ett bad med behandlingsvätska i ungefär 30 minuter vilket gör det möjligt för vätskan att tränga in i varje element. Därefter lufttorkas produkten innan den förpackas.

Doppimpregnering gör det möjligt för skyddet att tränga in i områden i produkten som inte kan nås vid applicering med pensel. För att säkerställa det bästa skyddet mot UV-strålning, smuts och mekanisk skada ska färgbestrykning ske så snart som möjligt. Det är viktigt att följa färgtillverkarens anvisningar. Behandlat trä måste slutbearbetas med minst två ytlager. Det är viktigt att ha i åtanke att allt trä måste vara torrt när de målas.

Palmako doppimpregnering

Visa PDF

Färgbehandling

Färgbehandling sker i sprutkammare med modern flow-coating teknik. Efter färgbehandling torkas detaljerna i en 30 m lång torkkammare som garanterar full kontroll över torkprocessen.

Större produkter som staketpaneler krympfilmförpackas efter färgbehandling.

Krympfilmsförpackning gör produkterna mindre sårbara för yttre påverkan av damm, smuts och fukt. Krympfilmsförpackningar skadas inte lika lätt och är därför perfekta för transport. Det innebär att förpackningen är vid leveranstillfället fortfarande attraktiv och i bästa skick.

Palmako färgbehandling

Visa PDF

Tryckimpregnering

Produkter är djupimpregnerade med vakuum- och tryckmetoden. För impregnering används Impralit®-KDS impregneringsmedel.

Det är ett vattenbaserat kromfritt träskyddsmedel som skyddar träet mot insektsangrepp (bl.a. av termiter), röta och svampangrepp. Medlet ger dessutom ett temporärt skydd mot blånad och mögelangrepp. Impralit®-KDS har funnits på marknaden redan över 20 år. Impregneringsprocessen överensstämmer med riskklasser enligt Europastandarden EN351.

Under impregneringsprocessen tränger impregneringsmedlet djupt in i träet med hjälp av tryck och vakuum. Först skapas vakuum inuti träets cellhåligheter för att tömma cellerna på luft. Därefter fylls cellhåligheterna med en konserveringslösning som trycks in i träet under högt tryck.

Trä läggs i behållare och preimpregneringsprocessen inleds. Träcellerna töms på luft och fukt.

Behållaren fylls med impregneringsvätska.

Vätskan pressas in i träet med hydraultryck.

Behållaren töms.

Vakuumtryck drar slutligen ut överflödig impregneringsvätska.

Palmako tryckimpregnering

Visa PDF