Montering

Läs monteringsanvisningen noggrant innan du fortsätter med monteringen av huset! Då undviker du problem och slipper förspilla tid.

Rekommendationer:

 • Förvara huspaketet på ett torrt ställe till det ska monteras, men inte i direkt markkontakt, skyddat från väder och vind (fukt, sol, etc.). Förvara inte huspaketet i ett uppvärmt utrymme!
 • När husets placering ska väljas, se till att huset inte utsetts för extrema väderförhållanden (områden med kraftiga snöfall eller vindar); annars måste du förankra huset (till exempel med jordankare) i underliggande jordlager.
 • Alla träelement är naturliga och behöver behandlas med träskyddsmedel av kunden för att motstå vädrets påverkan.

För att montera behöver du följande verktyg:

 • monteringshjälp
 • vattenpass
 • kniv
 • stege
 • skruvmejsel
 • måttband
 • hammare
 • såg
 • tång
 • borr
 • arbetshandskar

Vad ingår i en hussats

Stugorna levereras i form av färdiga detaljer i transportemballage. Hussatsen innehåller alla detaljer som behövs för husets byggande: djupimpregnerade grundbalkar, hyvlade helspontade golv- och takbrädor, väggdetaljer förberedda för knutförband, takåsar, glasade dörrar och fönster, lister till taket och golven, monteringsbeslag såsom skruvar och spik mm.

En sådan hussats väger 300 till 2000 kg beroende på husets storlek. Eftersom innehållet i hussatsen skiljer sig åt hos olika produkter rekommenderar vi att noggrant läsa igenom produktbeskrivningen för att få veta vad som ingår och vilka tillbehör kan köpas till ytterligare. Till exempel hos lekstugor använder vi plexiglas i stället för vanligt glas av säkerhetsskäl; några av stugorna levereras med tjärpapp som annars säljs som tillbehör till många andra produkter osv.

Förberedelse av komponenter:

Sortera komponenterna med väggritningen som grund (se Tekniska specifikationer) och placera ut dem längs husets fyra sidor i monteringsskedet.

OBS:

Placera aldrig komponenter direkt på gräs eller en lerig yta eftersom det blir mycket svårt eller till och med omöjligt att rengöra dem senare!

Stugans montering

Monteringen av stugan måste starta med förberedelse av grunden. Stugan behöver inte nödvändigtvis en gjuten betonggrund, grunden kan även byggas av lättbetongblock, betongplattor eller -stolpar som bör grävas ner och lodas in innan montering av stugan för att undvika sättningar.

Alla hussatser levereras med en monteringsanvisning som beskriver alla viktigaste monteringsskeden och innehåller detaljerade väggritningar. Du kan redan ta en titt på monteringsanvisningen vid aktuell produktbeskrivning på vår hemsida.

Grund

Förbered grunden så at den övre kanten är minst 5 cm från marken och att grundsyllarna har stöd på varje sida med intervaller som inte överstiger 50-60 cm. Se på samma gång till att det finns tillräckligt med luftöppningar under husgolvet för ventilation. 

Följande alternativ på grund rekommenderas:

 • Balk- eller plintgrund
 • Grund av betong- eller stenplattor
 • Betongplatta (gjuten betongbädd)

Husets underrede måste vara helt i plan för att säkerställa att monteringen sker utan problem.

OBS:

olika hus kan ha olika placering av grunden – se den bifogade ritningen över grunden (i Tekniska specifikationer)!

Visa monteringsvideor

Våra monteringssvideor är endast gjorda i illustrativt syfte och visar allmänna installationsprinciper för en produktgrupp.

Vid montering är det  viktigt att du alltid följer den produktspecifika monteringsanvisningen som följer med produkten!