Enhetliga golv

För att tillmötesgå specifika marknadskrav säljs en del av våra stugor utan golv. Dock kan de i de flesta fall köpas som ett extra tillval. Från 2021 börjar Palmako erbjuda enhetliga golv i sådana fall.

En sats med enhetligt golv innehåller:

  • 19x89x2350 mm önskat antal dubbla och spontade golvbrädor
  • 45x70x3000 mm önskat antal doppimpregnerade bruna (BNDIP) golvbjälkar
  • 19x19x2350 mm golvsocklar
  • 19x19 mm dörrlister i enlighet med dörröppningen (i två storlekar – för enkeldörr och dubbeldörr) och väggtjockleken.

På grund av att stugorna är av olika storlek och golv med olika mått, var god beakta de beskrivna allmänna principerna nedan för kapning av golvbrädor till exakta mått.

Dubbla och spontade golvbrädor Doppimpregnerade bruna golvbjälkar 45x70 mm

Specifika golvsatser

Eftersom vissa av våra golv som är extra tillval är mycket specifika, behandlade (Tiago hus) eller vinkelkapade (Betty pergola) finns produktspecifika golvsatser fortfarande tillgängliga för husen Betty, Tiago och Stella.

Betty 18,0 m2 golv är ett extra tillval. Golvbrädor vinkelkapas och impregneras, golvbjälkar doppimpregnerasbehandlas.