Väggar

En vägg kan i Palmakos specialtillverkade byggnader bestå av fyrkantsfrästa stockar eller limträbalkar vilka skiljer sig åt i kvalitet, mått och utseende. En limträbalk är ett element där max. tre lager trä är sammanlimmade. Palmako timmerhus finns i två kvalitetsklasser: fritidshuskvalitet (hus med väggtjocklek på 44 och 70 mm) och bostadshuskvalitet (hus med väggtjocklek 88+ mm).

Läs mer om massivt timmer och limträ nedan.

Limträbalkar Frästa stockar
En avkapad stock fäst med metallplatta och anslutningsstift Fäststänger och dolda pluggar

Palmako har möjlighet att tillverka väggtimmer med en max. längd på 13 meter. Ofta är det inte lämpligt att tillverka sådant långt väggtimmer (på grund av transportproblem). I sådana fall kan timret delas över en tapp. Timmer som delas ansluts med en metallplatta och fästbultar.

Vid användning av massivt timmer och limträ borras hål för stagstänger och dolda tappar, vid behov även för elledningar. En stagstång är en gängad metallstång som används för att göra stockar styvare. En dold tapp är en vertikal tapp som sätts in genom två eller fler stockar och har som funktion att göra väggen mer stabil. 

Uppdelning och inre väggar Vindtapp Isolering av vindtapp

Skiljeväggar eller innerväggar görs av samma timmerstockar som används vid byggande av ytterväggar.

Alla stockens hörntappar (anslutningselement för stockarnas hörn) är försedda med en vindtapp vilken minskar penetrering av vind och regn genom hushörnen.

Alla stockar är försedda med dubbel spont och not (en spont är en smal och hög del som skjuter ut från stocken vilken passar in i en not – ett tunt och djupt spår).

Massivträ

Timmerhus av massivträ används främst som trädgårdshus, sommarstuga, bastu eller hemmakontor. Om kunden önskar använda huset året runt finns det möjlighet att välja en av Palmakos isoleringssatser. Längden för en fräst stock ska inte överstiga 5800 mm, minimalt 300 mm ska finnas kvar bredvid öppningarna upp till tappen. Minimalt 200 mm måste vara kvar mellan öppningarna. 

Man kan välja mellan två väggtjocklekar:

  • 44 mm (med en lyfthöjd på 114 mm)
  • 70 mm (med en lyfthöjd på 135 mm)

Limträtimmer

Jämfört med naturligt massivt timmer är limträ mycket mer motståndskraftigt (varken krymper eller expanderar) och har ett snyggare utseende (tjockare stock, högre kvalitet som inte spricker). Dock är tillverkningsprocessen för timmerhus av limträ mer komplex, materialförlusten är större och därigenom blir huset dyrare. Eftersom väggarna är tjockare är det möjligt att bygga hus med längre spann och en öppnare planlösning. Maxlängden på våra limträbalkar är 18,0 meter. Lyfthöjden på dessa stockar är 192 mm.

Man kan välja mellan sex väggtjocklekar:

  • 88 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 202 mm

Isolering

För att höja isoleringskvaliteten kan ett timmerhus ytterväggar isoleras på insidan och på utsidan. Isoleringslagrets tjocklek beror på bredden på reglarna till den invändiga beklädnaden. Palmako erbjuder isoleringslister med bredder på 45, 95 och 145 mm. Isoleringslisterna fästs i väggen med glidbeslag av metall. Isoleringslisterna täcks av den invändiga beklädnaden eller annat ytmaterial.

Tätningsmedel för stockar

Gap mellan stockarna (mer exakt mellan spont och not) kan fyllas med ett tätningsmedel som förhindrar att vind och vatten tränger in.

Blindtak

Ett inpassat innertak är en konstruktion som fungerar som innertak för en våning och som golv för en annan. Golvens funktion är att bära laster från människor, möbler, utrustning, etc. För att säkerställa en byggnads stabilitet och styvhet måst golv förankras mot lastbärande väggar. Dessutom används ett golv till att binda väggarna till varandra i händelse av att huset inte har innerväggar. Golvbjälkarnas tvärsnitt bestäms av en ingenjör i enlighet med husets design. Beroende på hustyp och kundens krav, kan Palmako designa innertak med olika utseende och ljudmotstånd. Endast ett lager brädor läggs på golvbjälkarna för ett enkelt sovloftsgolv; i detta fall ska golvet täckas med flera lager för att ge bättre ljudmotstånd.