Underhåll

Trä är ett naturmaterial som växer och anpassar sig efter väderförhållanden. Större och mindre sprickor, förändringar och skiftningar i färgton, samt även förändringar i träets struktur är inga skador utan ett resultat av träets tillväxt och egenheter för trä som ett naturmaterial. 

Obehandlat trä (undantaget grundsyllar) blir gråaktigt efter att ha lämnats orörda ett tag, det kan bli blå och börja murkna. För att skydda trädetaljer på din produkt måste du omedelbart behandla dem med ett träskyddsmedel.

Det rekommenderas att du i förväg behandlar golvbrädorna med ett ofärgat träimpregneringsmedel, i synnerhet brädornas undersidor som du inte längre kommer åt när huset är monterat. Endast detta förebygger att fukt tränger in. 

Det rekommenderas även att du behandlar dörrar och fönster med ett träimpregneringsmedel och gör detta både på insidan och på utsidan! Annars kan dörrar och fönster bli skeva. 

Efter att huset är färdigmonterat rekommenderas en väderskyddande färg som skyddar träet från fukt och UV-strålar som slutbehandling. 

Använd redskap och färg av hög kvalitet vid målningen, följ användaranvisningen för färgen samt tillverkarens säkerhets- och användarinstruktioner. Måla aldrig en yta i starkt solljus eller vid regn. Rådfråga en specialist om färgens lämplighet för obehandlat barrträ och följ färgtillverkarens anvisningar. 

Husets livslängd förlängs avsevärt om det målas på rätt sätt. Palmako rekommenderar att du noggrant besiktigar huset var sjätte månad.