Tak

Som takkonstruktion använder Palmako två elementtyper – takbjälkar och taksparrar. Takbjälkar är balkar som vilar på kortsidans väggar, men för 44- och 70-mm hus ska längden på balkarnas spann inte överstiga 6000 mm. Taksparrar vilar på husets sidoväggar med en ände och på åsen med den övre. Både bjälkar och sparrar kan täckas med takbräder (Palmako erbjuder brädor med ett tvärsnitt på 19 och 28 mm) eller byggskivor (till exempel OSB) vilket måste köpas av kunden separat. Dessa täcks med taktäckningsmaterial – bitumenshingel, takpapp eller liknande). Om kunden vill montera ett tegeltak (takpannor) eller plåttak monterar man läkt på bjälkarna eller sparrarna på vilka takpannorna kan fästas. I sådana fall finns det inget behov av att montera takbrädor.

Taksparrar Takbjälkar

Takfotsventilation

För att främja ventilationen av ett yttertak lämnas en ventilationsspalt (vanligtvis med en höjd på ung. 25 mm) under takfoten mellan den utvändiga beklädnaden och taktäckningen. Vid fall med sluttande tak lämnas en ventilationsspalt med min. höjd på 45 mm mellan isoleringslagret och taktäckningens underlager. Fritt utrymme lämnas i nocken för ett sadeltak vilket kan ventileras via gaveländarna. För nockar som är över tio meter långa monteras ventilationsrör för att förbättra ventilationen.

Takbrädor

Brädor som fästs på insidan av ett yttertak eller i en innertakskonstruktion. Palmako erbjuder takbrädor med ett tvärsnitt på 16 och 19 mm.

Takpapp Takshingel Stålplåt

Taktäckningsalternativ

Husen har antingen sadeltak eller plana tak. Ett sadeltak är en typ av tak där två sidor sluttar nedåt mot väggarna. De andra två sidoväggarna sträcker sig från botten av takfoten till toppen av nocken. Ett pant tak är ett tak med en lutning på upp till 10°. Det lastbärande elementet för ett plant tak är en horisontell eller något lutande grundstomme.

Olika taktäckningsalternativ – för timmerhus shingel, takpapp, plåt eller taktegel kan användas.