Timmerhus

För tillverkning av ditt kundanpassade drömhus använder vi fräst knuttimmer med väggtjocklek 44 mm och 70 mm samt limträstockar med tjocklek 88, 114, 134, 165, 180, 202 och 238 mm (den sista tillgänglig endast som profil). Våra specialister hjälper dig att förverkliga dina idéer på basis av våra möjligheter. Din husförfrågan kan du fylla i och skicka oss här: Prisförfrågan.

Utrustningen som används för tillverkning av timmerhus får exakta uppgifter om ingående husdetaljer digitalt direkt från projekteringsmjukvara. Utgående från ritningar sågas utrustningen till väggstockarna med exakta mått, gör knutningar, borrar nödvändiga hål och fräsar nödvändiga spår i stockarna. Så garanteras detaljernas bästa precision och kvalitet.

Vid behov tillhandahålls nödvändiga fasad- och planritningar för bygglovsansökan. Palmako kan erbjuda kompletta satser med trädetaljer som behövs för ditt husbygge, såsom dörrar och fönster, trappor, väggbeklädnad mm. Alla hus levereras med detaljerade specifikationer och ritningar som behövs för montering. Dessa hus finns även med dörrar och fönster motsvarande högsta bostadshuskvalitet (från 70 mm timmertjocklek). Palmako tillverkar hus med max. 1,5 våningar vilket innebär att det inte är möjligt att bygga en övervåning i fullhöjd ovanpå nedervåningen.

Husen går snabbt och enkelt att montera, alla delar är märkta för att förenkla byggandet.

För att få bästa möjliga resultat måste en kombination av olika delar för huset planeras:

 • Grund
 • Golv
 • Väggar
 • Tak
 • Öppningar
 • Övriga tillbehör

Palmako timmerhus inkluderar inte:

 • ytbehandling (impregnering, täckfärg);
 • designade specialdelar (uppvärmning, ventilation, vatten, avlopp);
 • bruksnät (elektricitet*, rördragning)

* Det finns möjlighet att förborra hål för elledningar förutsatt att information om placeringen av uttagen redan finns i designskedet.

Leveranstid

leveranstid för Palmakos kundanpassade hus är 5-10 veckor från beställningsdatumet.

Tvärsnitt av ett timmerhus

 1. Grund
 2. Grundsyllar
 3. Vägg
 4. Golvbrädor
 5. Tätningsmedel för stockar
 6. Dolda tappar
 7. Stödbalk
 8. Isoleringslist
 9. Invändigt ytmaterial
 10. Takbjälkar
 11. Takbeklädnad för bottenvåningen
 12. Yttertaksbeklädnad
 13. Sparrar
 14. Takbeklädnad