Utstyr og teknologi

Palmakos anlegg er utstyrt med maskiner fra velkjente og anerkjente produsenter som Weinig, AMD, Grecon, Rex, Minda, Harko. Teknologien har blitt utviklet ved å ta hensyn til karakteristikkene i vår produksjon, noe som gir høy effektivitet og kvalitet. I løpet av år har vi investert ca. 45 millioner Euro i moderne high-end teknologi.

Selskapets omfattende kvalitetsstyringssystem omfatter hele produksjonsprosessen, og sikrer samsvar mellom sluttprodukt og etablerte kvalitetskrav. Alle prosesser i selskapet støttes av dataprogrammer som gjør det mulig å observere alle data, fra salg og produksjonsplanlegging til lagernivåer og leveranser.

I produksjonsenhetene bruker Palmako arbeidsplassorganiseringsmetoden 5S – Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere og Sikre.