Vegger

En vegg i Palmako skreddersydde bygninger kan produseres i maskinfrest heltre eller limtre, som skiller seg fra hverandre når det kommer til kvalitet, mål og utseende. En limlaminert stokk er et element der maksimalt tre lag tømmer limes sammen. Palmako-tømmerhus er tilgjengelig i to kvalitetsklasser: sommerhuskvalitet (hus med en veggtykkelse på 44 og 70 mm) og bolighuskvalitet (hus med en veggtykkelse på 88+ mm).

Les mer om massivt tømmer og limlaminert tømmer under.

Maskinfrest limtre tømmer Maskinfrest heltre tømmer
En skjøtet maskinlaftet tømmerstokk sammenkobles med en spikerplate i metall og spiker Gjengestag og skjulte tapper

Hos Palmako er det mulig å produsere veggtømmer med en maksimal lengde på 13 meter. Ofte er det ikke hensiktsmessig å produsere så lange veggstokker (grunnet transporthensyn). I slike tilfeller kan stokken kuttes over tappen. En avkuttet stokk kobles sammen med en metallplate og spiker.

Når det gjelder massivt tømmer og limlaminert tømmer, blir det forhåndsboret hull til bindestenger og skjulte plugger, samt elektrisk kabling dersom det er nødvendig. En bindestang er en gjenget metallstang som brukes til å gjøre stokkene stivere. En skjult plugg er en loddrett plugg som settes inn gjennom to eller flere stokker, og hvis funksjon er å gjøre veggen mer stabil. 

Skillevegger og innervegger Laftehjørner med vindtapper Vindsperre isolasjon

Delingsvegger eller innvendige vegger produseres i samme type tømmer som brukes i ytterveggene.

Alle hjørnetapper (tilkoblingselementer i hjørnene av stokkene) leveres med en vindtapp, som reduserer gjennomtrengningen av vind og regn gjennom husets hjørner.

Alle stokker leveres med en dobbel not og fjær (en not er en smal og høy del som stikker opp fra stokken, som passer inn i fjæren – et tynt og dypt spor).

Massivt tømmer

Tømmerhus i massivt tømmer brukes oftest som et hagehus, sommerhytte, sauna eller hjemmekontor. Hvis kunden ønsker å bruke huset året rundt, kan det være en god idé å gå for et av Palmakos isolasjonsalternativer. Lengden på en utfrest stokk må ikke overstige 5 800 mm, minimum 300 mm må være igjen ved siden av åpningene mot tappene. Minst 200 mm må være igjen mellom åpningene. 

Man kan velge mellom to veggtykkelser:

  • 44 mm (med en løftehøyde på 114 mm)
  • 70 mm (med en løftehøyde på 135 mm)

Limlaminert tømmer

Sammenlignet med egenskapene til massivt tømmer, har limlaminert tømmer en mye lenger levetid (utvider og krymper ikke), og har et bedre utseende (tykkere stokk, tømmer av høyere kvalitet som ikke sprekker). Produksjonsprosessen for limlaminerte tømmerhus er imidlertid mer komplisert, materialtapet er større, og derfor er huset dyrere. Fordi veggene er tykkere, er det mulig å bygge hus med større spenn og en mer åpen planløsning. Maksimumslengden på vårt maskinfreste tømmer i limtre er opptil 18,0 meter. Byggehøyden på laftet limtre er opp til 192 mm.

Man kan velge mellom seks veggtykkelser:

  • 88 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 202 mm

Isolasjon

For å øke kvaliteten på isolasjonen, kan ytterveggene i et tømmerhus isoleres på innsiden og utsiden. Tykkelsen på et isolasjonslag avhenger av bredden på innvendige labanker for kledningen. Palmako tilbyr labanker for isolering i bredder på 45, 95 og 145 mm. Isolasjonslabankene festes til veggene med metallbraketter. Isolasjonslabankene dekkes med innvendig kledning eller annet overflatemateriale.

Tetningsmasser

Mellomrom mellom stokkene (eller, mer presist, mellom not og fjær) kan fylles med tetningsmasse som hindrer gjennomtrengning av vind og vann.

Innvendig tak

Et etasjeskille er en kontruksjon som fungerer som tak for én etasje og gulv etasjen over. Funksjonen til gulvene er å ta imot belastningen fra mennesker, møbler, utstyr osv. For å sikre stabiliteten og stivheten i en bygning, må gulvene forankres til bæreveggene. I tillegg brukes gulvet til å binde veggene mot hverandre dersom huset ikke har innvendige vegger. Tykkelsen på bjelkene i et gulv beregnes av en ingeniør i henhold til husets utforming. Avhengig av typen hus og kundens krav, kan Palmako utforme tak med ulikt utseende og lydisolasjon. Kun ett lag med panel legges på gulvbjelker på en enkel soveetasje, i dette tilfellet bør gulvet dekkes av flere lag for å gi bedre lydisolasjon.