Vedlikehold

Tre er et naturlig materiale som vokser og tilpasser seg etter værforholdene. Større og mindre sprekker, fargetoneforskjeller og forandringer, samt en skiftende struktur i treet er ikke feil, men et resultat av treets vekst og en egenart ved trevirke som naturlig materiale. 

Ubehandlet treverk (bortsett fra fundamentfester) grånes dersom de står ubehandlet en stund, og kan også bli blått og mugne. For å beskytte tredetaljene i produktet ditt, må du umiddelbart behandle dem med et trebeskyttelsesmiddel.

Det anbefales at du på forhånd behandler gulvplatene med et fargeløst treimpregneringsmiddel, spesielt undersiden av platene, ettersom disse ikke lenger vil være tilgjengelige når huset er montert. Kun dette vil hindre at fuktighet trenger inn. 

Det anbefales også at du behandler dører og vinduer med et treimpregneringsmiddel, både på innsiden og utsiden! Ellers kan dørene og vinduene vri seg. 

Når produktmonteringen er ferdig, anbefales det at det til slutt behandles med en værbeskyttende maling som vil beskytte treverket mot fuktighet og UV-stråling. 

Ved malingen, bruk høykvalitets verktøy og maling, følg manualen for påføring av maling og produsentens instruksjoner for sikkerhet og bruk. Mal aldri en overflate i sterkt sollys eller regnvær. Konsulter en spesialist angående malinger egnet for ubehandlet myktre og følg malingsprodusentens instruksjoner. 

Etter skikkelig maling vil produktets levetid øke vesentlig. Palmako anbefaler at du inspiserer huset grundig hver sjette måned.