Tak

Som takstruktur bruker Palmako to ulike typer elementer – takåser og taksperrer. Takåser er bjelker som hviler på kortveggene, og for hus i 44- og 70 mm bør ikke lengden på en takås overstige 6 000 mm. Taksperrer hviler på husets sidevegger i den éne enden, og på mønet i den andre. Både åser og sperrer kan dekkes med takbord (Palmako tilbyr bord med en tykkelse på 19 og 28 mm) eller bygningsplater (for eksempel OSB), som kunden må kjøpe separat. Dette dekkes av selve takbelegget – bitumen-shingel, papp eller lignende). Hvis kunden ønsker å montere takstein (forberedelse for takstein) eller takpaneler i metall, legges det lekter på åsene eller sperrene, der takstein kan festes. I slike tilfeller er det ikke nødvendig å montere takbord.

Taksperrer Takåser

Klargjøring for ventilasjon

For å legge til rette for ventilasjon i taket, etterlates det en ventilasjonskanal (vanligvis med en høyde på omkring 25 mm) under takskjegget, mellom de utvendige panelene og takbelegget. Ved skråtak etterlates det et ventilasjonsgap på minimum 45 mm mellom isolasjonslaget og undertaket. Det etterlates plass ved mønet på et gavltak, som kan ventileres gjennom gavlender. For takrygger som er mer enn 10 meter lange installeres det ventilasjonsrør for å forbedre ventilasjonen.

Himlingsbord

Plater som festes på innsiden av en takstruktur. Palmako tilbyr himlingsbord med en tykkelse på 16 og 19 mm.

Takpapp Takshingel Stålplate

Takalternativer

Det er mulig å få et hus med gavl eller flatt tak. Et saltak er en type tak der to sider skråner nedover mot veggene, og de to andre sideveggene strekker seg fra bunnen av takskjegget til toppen av mønet. Et flatt tak er et tak der vinkelen er opp til 10°. Det bærende elementet i et flatt tak er en vannrett eller lett skrånende grunnramme.

Ulike takalternativer – for tømmerhus kan shingel, takpapp, stålplater eller takstein brukes.