Nordisk gran

Alle produkter fra Palmako er produsert av nordisk tørket gran av høy kvalitet. Lange kalde vintre og korte somre, karakteristisk for vår region, fører til langsom vekst av tømmeret og gir det dermed lang levetid og holdbarhet. Vi setter også stor pris på de estetiske sidene ved gran – Den friske lyse nordiske fargetone og små kvister.

Tre som bygningsmateriale

Tre har vært et populært bygningsmateriale i århundrer, og ny teknologi bidrar til å oppdage nye måter å bruke trevirke på. Tre er et av de mest brukte bygningsmaterialer i verden. Trevirke er lett og sterkt og er enkelt å behandle i tillegg til å ha effektive isolasjonsegenskaper. Tre er også verdsatt for sine estetiske, visuelle egenskaper.

Tre er i dag verdsatt fremfor alt for å være miljøvennlig og det eneste fornybare byggemateriale. Å benytte treverk er en vesentlig del av en bærekraftig livsstil. Ved forsvarlig forvaltning av skogene og ved å foretrekke produkter av tre kan vi skape et sunt miljø og bidra til å spare miljøet i en større skala.

Betydelig mindre energi går med til fremstilling av treprodukter i forhold til mange andre materialer.
Også etter sin levetid kan produkter av tre brukes til å produsere varmeenergi som er nødvendig for menneskers livsviktige funksjoner, og dermed unngå forbrenning av fossilt brensel.

Estlands trehustradisjon

Estland er kjent som et land hvor mer enn halvparten av overflaten er dekket med skog, og som et sted der foredling av trevirke har en veldig lang historisk tradisjon. Våre forfedre brukte tre som hovedbygningsmateriale og de eldste trehusene i Estland er mer enn 300 år gamle. Vi er stolte bærere av den århundre gamle tradisjonen og lidenskapen for dette naturlige, varme, energisparende og bærekraftige materialet.