Seinad

Palmako palkmajade seinad on võimalik teha nii freesprussidest kui ka liimpuidust, mis erinevad teineteisest kvaliteedi, mõõtmete ja välimuse poolest. Liimpuitpalk on element, mille korral on kokku liimitud maksimaalselt kolm puidukihti. Palmako palkmajad on saadaval kahes kvaliteediklassis: suvila kvaliteediga (majad seinapaksusega 44 ja 70 mm) ja elamu kvaliteediga (majad seinapaksusega 88+ mm).

Täpsemat infot massiiv- ja liimpuidu kohta leiate altpoolt.

Liimpuidust seinadetailid Freesprussist seinadetailid
Katkestatud palk, ühendatud metallplaadi ja ühendustihvtidega Keermelatid ja salapulgad

Palmako valmistab kuni 13 m pikkuseid seinapalke. Ent sageli ei ole mõistlik nii pikki seinapalke  transpordi kaalutlustel teha. Sel juhul saab palgi tapist kõrgemal katkestada. Katkestatud palk ühendatakse metallplaadi ja ühendustihvtide abil.

Massiiv- ja liimpuitu saab puurida augud keermelattide ja salapulkade ning vajadusel ka elektrijuhtmete jaoks. Keermelatt on keermestatud metallvarras, mida kasutatakse palkide jäigemaks muutmiseks. Salapulk on läbi kahe või enama palgi sisestatud vertikaalne tüübel, mille ülesanne on muuta sein stabiilsemaks. 

Vaheseinad ja siseseinad Tuuletapp Tuuletapi soojustus

Vaheseinad ehk siseseinad valmistatakse samadest palkidest, mida kasutatakse välisseinte ehitamiseks.

Palkide kõik nurgatapid (palginurkade ühenduselemendid) on varustatud tuuletapiga, mis vähendab tuule ja vihma läbitungimist majanurkadest.

Kõik palgid on varustatud kahekordse punni ja soonega (punn on palgist väljaulatuv kitsas ja kõrge osa, mis sobib soonde – õhukesse ja sügavasse pilusse).

Massiivpuit

Massiivpuidust palkmaja kasutatakse enamasti aiamajana, suvilana, saunana või kodukontorina. Kui on soov maja kasutada aastaringselt, võib mõelda soojustusvõimaluste peale, mida Palmako lisaks pakub. Freesprussi pikkus ei tohi ületada 5800 mm ja avade kõrvale peab kuni tapini jääma vähemalt 300 mm. Avade vahekaugus peab olema vähemalt 200 mm.

Valikus on kaks seinapaksust:

  • 44 mm (tõstekõrgus 114 mm)
  • 70 mm (tõstekõrgus 135 mm)

Liimpuit

Massiivpuiduga võrreldes on liimpuit oluliselt vastupidavam (ei paisu ega kahane) ja visuaalselt kenama välimusega (paksem palk ja kvaliteetsem puit, mis ei lõhene). Liimpuidust palkmajade tootmisprotsess on keerukam, materjalikadu suurem ning maja on seetõttu kallim. Kuna seinad on paksemad, saab maju ehitada suurema sildeavaga ja avatuma plaanilahendusega. Liimpalgi maksimumpikkus on kuni 18 meetrit. Tõstekõrgus on nende liimpalkide puhul 192 mm.

Valikus on kuus seinapaksust:

  • 88 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 202 mm

Soojustus

Parema soojustuse tagamiseks saab palkmaja välisseinasid soojustada nii seest kui väljast. Soojustuskihi paksus oleneb siselaudise liistude laiusest. Palmako pakub soojustuse paigaldamise liistusid laiustega 45, 95 ja 145 mm. Need kinnitatakse seina külge metallist lükandkanduritega ja kaetakse siselaudise või muu viimistlusmaterjaliga.

Palgitihendid

Palkide vahel (täpsemalt punni ja soone vahel) olevad pilud võib täita tihendiga, mis takistab tuule ja sademete sissetungimist.

Vahelagi

Vahelagi on konstruktsioon, mis toimib ühe korruse jaoks laena ja teise korruse jaoks põrandana. Põrandate ülesanne on kanda inimestest, mööblist, seadmetest ja muust tingitud koormust. Hoone stabiilsuse ja jäikuse saavutamiseks tuleb põrandad ankurdada kandvate seinte külge. Lisaks kasutatakse põrandat seinte üksteise külge sidumiseks, kui hoonel puuduvad vaheseinad. Põrandatalade ristlõike määrab projekteerija vastavalt maja projektile. Olenevalt maja tüübist ja kliendi nõuetest võib Palmako projekteerida erineva välimuse ja heliisolatsiooniga lagesid. Lihtsa magamiskorruse põrandataladele planeeritakse ainult üks kiht põrandalaudasid; sel juhul tuleb põrand suurema heliisolatsiooni tagamiseks katta mitme põrandalaua kihiga.