Seinad

Seina saab ehitada nii freesprussidest kui ka liimpuidust, mis erinevad teineteisest kvaliteedi, mõõtmete ja välimuse poolest. Liimpuitpalk on element, mille korral on kokku liimitud maksimaalselt kolm puidukihti. Palmako palkmajad on saadaval kahes kvaliteediklassis: suvila kvaliteediga (majad seinapaksusega 44 ja 70 mm) ja elamu kvaliteediga (majad seinapaksusega 70+ mm). 70 mm paksuste seintega majad on saadaval ka elamu kvaliteediga. Täpsemat teavet massiiv- ja liimpuidu kohta leiate altpoolt.

Palmako valmistab kuni 13 m pikkuseid seinapalke. Ent sageli ei ole mõistlik nii pikki seinapalke valmistada (transpordi kaalutlustel). Sel juhul saab palgi tapist kõrgemal katkestada. Katkestatud palk ühendatakse metallplaadi ja ühendustihvtide abil.

Massiiv- ja liimpuitu saab puurida augud sidevarraste ja peittüüblite ning vajaduse korral ka elektrijuhtmete jaoks. Peittüübel on läbi kahe või enama palgi sisestatud vertikaalne tüübel, mille ülesanne on muuta sein stabiilsemaks. Sidevarras on keermestatud metallvarras, mida kasutatakse palkide jäigemaks muutmiseks.

Vaheseinad ehk siseseinad valmistatakse samadest palkidest, mida kasutatakse välisseinte ehitamiseks.

Palkide kõik nurgatapid (palginurkade ühenduselemendid) on varustatud tuuletapiga, mis vähendab tuule ja vihma läbitungimist majanurkadest.

Kõik palgid on varustatud kahekordse punni ja soonega (punn on palgist väljaulatuv kitsas ja kõrge osa, mis sobib soonde – õhukesse ja sügavasse pilusse).

Massiivpuit

Massiivpuidust palkmaja kasutatakse enamasti aiamajana, suvilana, saunana või kodukontorina. Kui klient soovib maja kasutada aasta ringi, siis saab ta valida mõne Palmako soojustuskomplekti. Freesprussi pikkus ei tohi ületada 5800 mm ja avade kõrvale peab kuni tapini jääma vähemalt 300 mm. Avade vahekaugus peab olema vähemalt 200 mm.

Valida saab kahe seinapaksuse vahel:

  • 44 mm (tõstekõrgus 114 mm)
  • 70 mm (tõstekõrgus 135 mm)

Liimpuit

Massiivpuiduga võrreldes on liimpuit palju vastupidavam (ei paisu ega kahane) ja sellel on ilusam välimus (paksem palk ja kvaliteetsem puit, mis ei lõhene). Liimpuidust palkmajade tootmisprotsess on keerukam, materjalikadu on suurem ja maja on seega kallim. Kuna seinad on paksemad, saab maju ehitada suurema sildeavaga ja avatuma plaanilahendusega.

Valida saab kuue seinapaksuse vahel:

  • 88 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 202 mm

Soojustus

Parema soojustuse tagamiseks saab palkmaja soojustada nii seest kui väljast. Soojustuskihi paksus oleneb siselaudise liistude laiusest. Palmako pakub soojustuse paigaldamise liistusid laiustega 45, 95 ja 145 mm. Soojustuse paigaldamise liistud kinnitatakse seina külge metallist lükandkanduritega. Soojustuse paigaldamise liistud kaetakse siselaudise või muu viimistlusmaterjaliga.

Palgitihendid

Palkide vahelised (täpsemalt punni ja soone vahelised) pilud võib täita tihendusmaterjaliga, mis takistab tuule ja sademete sissetungimist.

Vahelagi

Vahelagi on konstruktsioon, mis toimib ühe korruse jaoks laena ja teise korruse jaoks põrandana. Vahelae ülesanne on kanda inimestest, mööblist, seadmetest jne tingitud koormust. Hoone stabiilsuse ja jäikuse saavutamiseks tuleb põrandad ankurdada kandeseinte külge. Lisaks kasutatakse põrandat seinte üksteise külge sidumiseks, kui hoonel puuduvad vaheseinad. Põrandatalade ristlõike määrab projekteerija vastavalt maja projektlahendusele. Olenevalt maja tüübist ja kliendi nõuetest võib Palmako projekteerida erineva välimuse ja heliisolatsiooniga lagesid. Lihtsa magamiskorruse põrandataladele paigutatakse ainult üks kiht laudu; sel juhul tuleb põrand suurema heliisolatsiooni tagamiseks katta mitme kihiga.