Katus

Katusekonstruktsioonides kasutab Palmako kahte tüüpi elemente – pärlineid ja sarikaid. Pärlinid on talad, mis toetuvad lühematele seintele, kusjuures 44 mm ja 70 mm seinapaksusega majade korral ei tohi pärlinite sildeava ületada 6000 mm. Sarikad toetuvad ühest otsast maja külgseintele ja ülemisest otsast katuseharjale. Nii sarikad kui pärlinid saab katta katuselaudadega (Palmako pakub katuselaudasid ristlõikega 19 ja 28 mm) või ehitusplaatidega (näiteks OSB), mille klient peab ostma eraldi. Need kaetakse katusekattega – bituumensindli, katusepapi või muu katusekattematerjaliga. Kui klient soovib paigaldada kivikatuse (tagada kivikatuse paigaldamise valmiduse) või plekk-katuse, siis lisatakse sarikatele või pärlinitele prussid, millele katusekivid kinnitada. Sel juhul puudub katuselaudade paigaldamise vajadus.

Katuse sarikad Katuse pärlinid

Räästatuulutus

Katuselae tuulutuse võimaldamiseks jäetakse räästaste alla välisvoodri ja katusekatte vahele õhuava (tavaliselt umbes 25 mm kõrgune). Kui tegemist on kalduoleva katuselaega, siis jäetakse soojustuskihi ja katusekatte aluskihi vahele õhuava, mille minimaalne kõrgus on 45 mm. Viilkatuse harja juurde jäetakse tühi ruum, mida tuulutatakse viiluotste kaudu. Üle 10 m pikkuste harjade korral paigaldatakse tuulutuse tõhustamiseks ventilatsioonitorud.

Laelauad

Lauad, mis on kinnitatud katuse- või laekonstruktsiooni siseküljele. Palmako pakub laelaudu ristlõikega 16 ja 19 mm.

Katusepapp Katusesindel Terasplekk

Katusekattematerjalid

Majal võib olla viil- või lamekatus. Viilkatus on katuse tüüp, mil kaks külge on allapoole seinte poole kaldus ning kaks külgseina ulatuvad räästa alt kuni harja tipuni. Lamekatus on kuni 10° kaldega katus. Lamekatuse kandeelement on horisontaalne või väikese kaldega aluskarkass.

Mitmesugused katusekattematerjalid – palkamajadele on sobilikud kärgkate, katusepapp, terasplekk või katusekivid.