Katus

Katusekonstruktsioonina kasutab Palmako kahte tüüpi elemente – pärlineid ja sarikaid. Pärlinid on talad, mis toetuvad lühikestele seintele, kusjuures 44 mm ja 70 mm seinapaksusega majade korral ei tohi pärlinite sildeava ületada 6000 mm. Sarikad toetuvad ühest otsast maja külgseintele ja ülemisest otsast katuseharjale. Nii sarikad kui pärlinid saab katta katuselaudadega (Palmako pakub laudu ristlõikega 19 ja 28 mm) või ehituslaudadega (näiteks OSB), mille klient peab ostma eraldi. Need kaetakse katusekattega – bituumensindli, katusepapi või muu sarnase materjaliga. Kui klient soovib paigaldada kivikatuse (tagada kivikatuse paigaldamise valmiduse) või plekk-katuse, siis lisatakse sarikatele või pärlinitele prussid, millele saab kinnitada katusekivid. Sel juhul puudub katuselaudade paigaldamise vajadus.

Räästatuulutus

Katuselae tuulutuse võimaldamiseks jäetakse räästaste alla välisvoodri ja katusekatte vahele õhuava (tavaliselt umbes 25 mm kõrgune). Kaldu katuselae korral jäetakse soojustuskihi ja katusekatte aluskihi vahele õhuava minimaalse kõrgusega 45 mm. Viilkatuse harja juurde jäetakse tühi ruum, mida tuulutatakse viiluotste kaudu. Üle 10 m pikkuste harjade korral paigaldatakse tuulutuse tõhustamiseks ventilatsioonitorud.

Laelauad

Lauad, mis on kinnitatud katuse- või laekonstruktsiooni sisekülje külge. Palmako pakub laelaudu ristlõikega 16 ja 19 mm.

Katusekatte variandid

Majal võib olla viil- või lamekatus. Viilkatus on katusetüüp, millel on kaks kaldpinda ja vertikaalsed räästalauad. Lamekatus on kuni 10° kaldega katus. Lamekatuse kandeelement on horisontaalne või väikese kaldega aluskarkass.

Kasutada saab erinevaid katusekatteid – kärgkate, katusepapp, terasplekk või katusekivid.