Seinät

Yksilöllisesti suunniteltavien rakennusten seinät voidaan tehdä joko särmätystä tai liimahirrestä, jotka poikkeavat toisistaan laadultaan, mitoiltaan ja ulkonäöltään. Liimahirsi on elementti, jossa on liimattu yhteen enintään kolme puukerrosta. Palmakon hirsitalot jakautuvat kahteen laatuluokkaan: ne ovat joko vapaa-ajan asunnon laatua (seinän paksuus 44 tai 70 mm) tai omakotitalon laatua (seinän paksuus yli 88 mm).

Lue lisää massiivipuusta ja liimapuusta jäljempänä.

Liimahirret Särmätyt hirret
Hirret liitetään yhteen metallilevyllä ja liitostapeilla Tangot ja vaarnat

Palmako pystyy valmistamaan enintään 13 m pitkiä seinähirsiä. Usein niin pitkien seinähirsien valmistaminen ei kuitenkaan ole järkevää (kuljetussyistä). Sellaisessa tapauksessa hirsi voidaan katkaista tapin yläpuolelta. Katkaistu hirsi liitetään metallilevyllä ja liitostapeilla.

Massiivi- tai liimapuuta käytettäessä porataan tarvittaessa reiät liitostangoille sekä vaarnoille, mutta myös sähköjohdoille. Liitostanko on hirsien jäykistykseen käytettävä kierteinen metallitanko. Vaarna on pystysuora tappi, joka asennetaan läpi kahden tai monen hirren lisäämään seinän vakautta. 

Väli- ja sisäseinät Tuulitappi Tuulitapin eristys

Väliseinät eli sisäseinät valmistetaan samanlaisista hirsistä kuin ulkoseinät.

Kaikki nurkkatapit (hirsien nurkkaliitokset) on varustettu tuulitapilla, joka vähentää tuulen ja sateen tunkeutumista nurkkien kautta rakennuksen sisälle.

Kaikissa hirsissä on kaksinkertainen pontti ja ura (pontti on hirrestä ulkoneva kapea ja korkea osa, joka mahtuu uraan – ohueen ja syvään aukkoon).

Massiivipuu

Massiivipuista hirsirakennusta käytetään yleensä piharakennuksena, kesämökkinä, saunana tai kotitoimistona. Jos asiakas haluaa käyttää rakennusta ympäri vuoden, hän voi valita yhden Palmakon eristyssarjavaihtoehdoista. Särmätyn hirren pituuden ei tulisi ylittää 5 800 mm, vähintään 300 mm tulisi jättää tapin yläpuolella olevien reikien viereen. Vähintään 200 mm tulee jättää aukkojen väliin. 

Valikoimassa on kaksi seinänpaksuutta:

  • 44 mm (nostokorkeus 114 mm)
  • 70 mm (nostokorkeus 135 mm)

Liimapuu

Liimapuu on massiivipuuta paljon kestävämpää (ei laajene tai kutistu) ja sillä on parempi ulkonäkö (paksumpaa hirttä, laadukkaampaa puuta, joka ei halkea). Liimahirsirakennusten valmistusprosessi on kuitenkin mutkikkaampi, materiaalihukka on suurempi ja rakennus on siten kalliimpi. Koska seinät ovat paksumpia, on mahdollista rakentaa taloja, joissa on pidemmät jännevälit ja avoimempi tilajako. Liimahirsien enimmäispituus on 18 metriä ja nostokorkeus 192 mm.

Valikoimassa on kuusi seinänpaksuutta:

  • 88 mm
  • 114 mm
  • 134 mm
  • 165 mm
  • 180 mm
  • 202 mm

Eristys

Eristyslaadun parantamiseksi hirsirakennuksen ulkoseinä voidaan eristää sisä- ja ulkopuolelta. Eristekerroksen paksuus riippuu sisälaudoituksen koolauksen leveydestä. Palmako tarjoaa 45, 95 ja 145 mm paksuja eristyksen koolauksia. Eristyksen koolaukset kiinnitetään seinään metallisilla liukuvilla kiinnikkeillä. Eristyksen koolaukset peitetään sisälaudoituksella tai muulla verhousmateriaalilla.

Hirsien saumaus

Hirsien (tarkemmin sanottuna pontin ja uran) väliset raot voidaan täyttää saumausmassalla, joka ehkäisee tuulen ja veden tunkeutumisen rakennuksen sisälle.

Välipohja

Välipohja on rakenne, joka toimii alakerran kattona ja yläkerran lattiana. Lattioiden tehtävä on kestää henkilöiden, kalusteiden, laitteiden tms. aiheuttamia kuormia. Jotta varmistetaan rakennuksen vakaus ja jäykkyys lattiat tulee ankkuroida kantaviin seiniin. Lisäksi lattia sitoo seinät toisiinsa, jos rakennuksessa ei ole sisäseiniä. Lattian vasojen poikkileikkauksen koon valitsee teknikko rakennuksen suunnitelman perusteella. Rakennuksen tyypistä ja asiakkaan vaatimuksista riippuen Palmako voi suunnitella ulkonäöltään ja äänieristyskyvyltään erilaisia välipohjia. Yksinkertaisessa makuukerroksessa vasoihin asennetaan laudoitus vain 1 kerroksena; silloin lattia tulisi peittää monella äänieristyskykyä parantavalla kerroksella.