Katto

Palmako käyttää kahden tyyppisiä kattoristikon osia: orsia ja paarteita. Orret ovat lyhyiden seinien varassa olevat palkit, kun taas 44 tai 70 mm:n hirsirakennuksissa orren jänneväli ei saa ylittää 6 000 mm. Paarteiden alapää on rakennuksen sivuseinän varassa ja yläpää katon harjalla. Sekä paarteet että orret voidaan laudoittaa kattolaudoilla (Palmakon tarjoamien lautojen paksuus on 19 tai 28 mm) tai rakennuslevyillä (esimerkiksi OSB), jotka asiakkaan tulee ostaa erikseen. Laudoitus tai levyt katetaan vesikatteella: bitumipaanuilla, kattohuovalla tai muulla vastaavalla. Jos asiakas haluaa asentaa tiilikaton (tiilivalmius) tai peltikaton, paarteisiin tai orsiin lisätään vahvikkeet, joihin voidaan kiinnittää kattotiilet. Silloin kattolaudoitusta ei tarvita.

Paarteita Orsia

Räystääntuuletus

Yläpohjan tuulettuvuuden parantamiseksi jätetään räystäiden alle ulkolaudoituksen ja vesikatteen väliin tuuletusväli, jonka korkeus on yleensä noin 25 mm. Yläpohjan ollessa kalteva eristekerroksen ja aluskatteen väliin jätetään vähintään 45 mm korkea tuuletusväli. Harjakaton harjalle jätetään väli, joka voi tuulettua harjan päätyjen kautta. Harjan pituuden ollessa yli 10 m asennetaan ilmanvaihtoa parantavat tuuletusputket.

Sisäkattolaudat

Laudat, jotka kiinnittyvät katto- tai yläpohjarakenteen sisäpuolelle. Palmako tarjoaa 16 ja 19 mm paksuja sisäkattolautoja.

Kattohuopa Palahuopa Peltikatto

Vesikatevaihtoehdot

Rakennuksella voi olla harja- tai tasakatto. Harjakatossa katto koostuu kahdesta lappeesta, jotka laskevat katon harjasta sivuseiniä kohti. Päätyseinät jatkuvat räystäiltä aina katon harjaan asti. Tasakatto on katto, jonka kaltevuus on enintään 10 astetta. Tasakaton kuormaa kantava osa on vaakasuora tai vähän kalteva pohjarakenne.

Eri vesikatevaihtoehtoja – hirsitaloissa voi käyttää paanu-, huopa-, pelti- tai tiilikattoa.