Staket

för ökad avskildhet

Trädgården börjar från ett omgärdande staket som formar det personliga rummet och ger trygghet. Det skärmar av det egna rummet där man i lugn och ro kan återhämta sig från vardagsstressen och ägna sig åt sina nära och kära. Staket är Palmako Modular Garden™ enklaste produkt, men samtidigt också den konceptuella grunden för hela serien. Staketpaneler finns att beställa med olika mått och designlösningar.

När du vill sätta upp ett staket, börja med att välja ut passande staketpaneler, stolpar och stolpskor. Vid uppsättning av staket kan Modular Garden-stolpar ersättas med vanliga stolpar i massivt eller limträ för montering med olika stolpskor eller med längre stolpar för nedgrävning. Fördelarna med limträstolpar ligger i dess stabilitet och goda väderbeständighet – stolpar av limträ varken sväller eller krymper och de slår sig inte. Det innebär även att inga fula längsgående sprickor bildas på grund av svällning och krympning. Utbudet av våra stolpar och stolpskor hittar du under rubrikerna ”Stolpar och stolpskor”.

Exempel: Staketet nedan består av olika Adele paneler och staketstolpar i två olika längder

Montering ovan marknivå

För infästning till terrassen, betong- eller stenyta passar stolphållare med platta och stolhållare sidostöd.

Montering under marknivå

Om du vill slå in stolparna i marken, använd stolphållare. Du kan även gräva ner stolpen i marken och säkra med betong. När man gräver ner stolparna i marken bör man tänka på att minst 1/3 av stolpen ska vara under marknivå och att det är svårare att justera höjden på en nedgrävd stolpe. Vid nedgrävning av stolpen bör hänsyn tas till markfuktens negativa effekt på trä som kan förkorta stolpens livslängd.