Paneler

Panelerna innefattar staketpaneler och modulernas bak- och sidoväggar. Paneler kan väljas med olika design, storlek och ytbehandling. Paneler och stolpar kan monteras ihop till ett staket som genom komplettering med olika moduler och tillvalsartiklar ger dig en funktionell trädgård med egen särprägel.
RENSA FILTRET