Modular Garden

Palmako Modular Garden™ är Palmakos modulstaketserie som gör det möjligt att enkelt sätta upp ett staket av seriens paneler och bygga ut det med volymmoduler för olika syften. Modulerna finns i olika funktioner och storlekar i ett brett utbud som innehåller produkter från odlingslådor till utekök. Med hjälp av modulerna kan det tvådimensionella staketet förvandlas till en tredimensionell inredningsstruktur som låter var och en skapa en funktionell och bekväm trädgårdsmiljö med egen särprägel utifrån sina behov. Det är möjligt att både utforma egna produktset och beställa staket eller moduler som fristående produkter. Modulstaketet kan byggas ut kontinuerligt med nya produkter för montering till det befintliga staketet.
RENSA FILTRET