Varjualune võrega

Tootekood: MG44-2011-1 Pindala: 1,8m2 Pindala välispiirdest: 2,2m2

Töötlusvõimalused

  • Valge värv (kruntvärv + 2 valge värvi kihti)
    Art. nr: 103451